Trwa ładowanie...
d15i17x

FLUID - Korekta raportu kwartalnego FLUID S.A. za IV kwartał 2014 r. (5/2015) - EBI

FLUID - Korekta raportu kwartalnego FLUID S.A. za IV kwartał 2014 r. (5/2015)

Share
d15i17x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu kwartalnego FLUID S.A. za IV kwartał 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FLUID S.A. przekazuje uzupełniony raport kwartalny za IV kw. 2014r. Uzupełnienia obejmują: - na stronie 9 raportu w części dotyczącej rachunku zysków i strat /wersja porównawcza/ skorygowano datę okresu 2014r. - było 01.01.2014, a powinno być 01.10.2014 (omyłka pisarska); pozostałe dane pozostają bez zmian i nie uległy zmianie, tym samym prezentowane okresy są porównywalne ; - na stronie 11 dodano rachunek zysków i strat w wersji porównawczej za okres czterech kwartałów 2014r. tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014 (porównawczo za okres czterech kwartałów 2013 r., tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013); - na stronie 12 dodano rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za okres czterech kwartałów 2014r. tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014; - na stronie 16 dodano Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym w wersji porównawczej za okres czterech kwartałów 2014r. tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014 (porównawczo za okres czterech kwartałów 2013 r., tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013); - na stronie 18 dodano
"komentarz do niektórych istotnych pozycji bilansowych". Wszystkie uzupełnienia i zmiany nie mają wpływu na wielkość wyniku finansowego, jak i wcześniej prezentową poprawność danych finansowych. Mają one charakter uzupełniający, tym samym umożliwiają porównanie tożsamych okresów z 2013 i 2014r. Raport prezentowany po uzupełnieniach zawiera wszystkie informacje, o których mowa w § 5 ust 4.2 Załącznika 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna § 5 ust 4.2 Załącznika 3 do Regulaminu ASO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | FLUIDraportIVkwartal201412.02.2015pelnypozmianach_26.02.2015-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jan Gładki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

Podziel się opinią

Share
d15i17x
d15i17x