Trwa ładowanie...
dd7ocax
dd7ocax
espi

FON ECOLOGY - Korekta raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 29.05.2013 r. (19/2013)

FON ECOLOGY - Korekta raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 29.05.2013 r. (19/2013)
Share
dd7ocax
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
FON ECOLOGY
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 29.05.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 29.05.2013 r. dokonuje sprostowania odnośnie cen za nabyte akcje. Ceny nie zostały podane błędnie, różny jest jedynie sposób ich przedstawienia. W raporcie podano łączną ilość zakupionych akcji za cenę 0,10 zł oraz 0,11 zł, natomiast w zawiadomieniach rozpisano transakcje na każdy dzień podajac średnią cenę, tj: 22 maj 2013 - 136 645 akcji po 0,10 zł 23 maj 2013 - 3 355 akcji po 0,10 zł 24 maj 2013 - 8 200 akcji po 0,10 zł 27 maj 2013 - 2 000 akcji po 0,11 zł Zarząd Emitenta informuje, że pozostała treść komunikatu pozostaje bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON ECOLOGY SA
(pełna nazwa emitenta)
FON ECOLOGY Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fonecology.pl www.fonecology.pl
(e-mail) (www)
774-312-51-97 141998779
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Izabela Jarota-Wahed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd7ocax

Podziel się opinią

Share
dd7ocax
dd7ocax