Trwa ładowanie...
d3ng84w
d3ng84w
espi

FON - Otrzymanie istotnej oferty (6/2012)

FON - Otrzymanie istotnej oferty (6/2012)
Share
d3ng84w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-21
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Otrzymanie istotnej oferty
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od swojej spółki zależnej FON Ecology S.A. w Płocku ofertę sprzedaży 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. z siedzibą w Płocku za łączną cenę 10.500.000zł. Oferta jest ważna do dnia 10.04.2012r. TransRMF-Plus Sp z.o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji Spółki Investment Friends Capital S.A. która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A. uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A. Oferta określa, że łączna cena nabycia udziałów spółki Trans-RMF- Plus Sp. z o.o. o której mowa wyżej, zostanie powiększona o 1.000.000 zł w przypadku, gdy cena akcji Investment Friends Capital S.A. przekroczy cenę jednostkową 10 zł za 1 akcję w ramach notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie, na którym to rynku notowana jest spółka Investment Friends Capital S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
052 3750193 052 3750193, 052 3828506
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Wojciech Hetkowski p.o. Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ng84w

Podziel się opinią

Share
d3ng84w
d3ng84w