Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

FON - Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (111/2014)

FON - Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (111/2014)
Share
dqsseta

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 111 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia: - pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta, - Członka Zarządu Emitenta, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z nimi w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Ww. osoby złożyły zawiadomienia o następującej transakcji podmiotu blisko związanego dokonanego na akcjach Emitenta na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach programu skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 5 NWZA FON SA z dnia 30.10.2014r. - w dniu 17.11.2014r. zakup 15.000.000 akcji Emitenta po cenie 3,41 zł. Ponadto Zarząd informuję, że dnia 19.11.2014r. do siedziby Spółki wpłynęły również zawiadomienia: - trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z osobami zobowiązanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Ww. osoby złożyły zawiadomienia o
następujących transakcjach podmiotu blisko związanego dokonanej na akcjach Emitenta: - w dniu 14.11.2014r kupno 12.202 akcji Emitenta po cenie 1,04 zł - transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym. Łącznie kupno 12.202 akcji po cenie średniej 1,04 zł. - w dniu 17.11.2014r. sprzedaż 15.000.000 akcji Emitenta po cenie 3,41 zł - transakcja w ramach umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta