Trwa ładowanie...
d3jfq7m

FON - Zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjona...

FON - Zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (7/2013)

Share
d3jfq7m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 31.01.2013 r. wpłynęło do spółki FON SA zawiadomienie od akcjonariusza tj. spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki FON SA, złożonego w dniu 11.10.2012 r. o którym spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2012 z 11.10.2012 r. Treść zawiadomienia poniżej: 1. Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2, który otrzymuje brzmienie: " § 2 1. Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę FON S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności. 2. Niniejsze Zobowiązanie wiąże
również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez Akcjonariusza 3. Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza. 4. Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej DAMF INVEST". 2. Pozostałe zapisy zawarte w "ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI FON S.A." z dnia 11.10.2012 roku nie ulegają zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfq7m

| | | FON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON | | Inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fon-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Izabela Jarota-Wahed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfq7m

Podziel się opinią

Share
d3jfq7m
d3jfq7m