Trwa ładowanie...
d217vl4
espi

FON - Znaczne zwiększenie zaangażowania w Spółkę powyżej 66% (66/2010)

FON - Znaczne zwiększenie zaangażowania w Spółkę powyżej 66% (66/2010)

Share
d217vl4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne zwiększenie zaangażowania w Spółkę powyżej 66% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło zawiadomienie od FARTPOL Holdings Limited z siedzibą w Ermou, Cypr, informujące, że wobec złożenia w dniu 10 grudnia 2010r. żądania zamiany Obligacji zwykłych serii A w ilości 71 300 sztuk (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) o wartości nominalnej 100 zł każda o łącznej wartości nominalnej 7.130.000 zł. o którym to Zarząd FON SA w Płocku poinformował raportem bieżącym nr 64/2010 z dnia 08.12.2010r. oraz zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 65/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki FON SA z kwoty 3.601.080,70 zł do kwoty 10.731.080,70 zł i który to dzieli się na 107.310.807 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł za akcje.Po dokonaniu zamiany Obligacji na Akcje w podanych powyżej ilościach Fartpol Holdings Limited posiada 71.300.000 akcji spółki FON SA w Płocku, co stanowi 66,44 % ogólnej liczby akcji tej spółki oraz uprawnia do oddania 71.300.000
głosów na Walnym Zgromadzeniu FON S.A.Wartośc nominalna wszystkich posiadanych przez FARTPOL Holdings Limited akcji spółki FON S.A. w Płocku wynosi 7.130.000 złZarząd FARTPOL Holdings Limited informuje jednocześnie, iż akcje zwykłe na okaziciela serii "I" w ilości 71.300.00 sztuk objęte są Umową zakazu ich sprzedaży do dnia 10.01.2015 roku.Przed dokonaniem transakcji zakupu obligacji zamiennych na akcje spółki FON S.A., FARTPOL Holdings Limited nie posiadał akcji spółki FON S.A., jednocześnie FARTPOL Holdings Limited nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d217vl4

| | | FON S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON | | USŁUGI INNE | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | PŁOCK | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PADLEWSKIEGO | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 32 | | 024 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | WWW.FON-SA.PL | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Sylwia Szwed Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d217vl4

Podziel się opinią

Share
d217vl4
d217vl4