Trwa ładowanie...
d1uwh4c

FORTE - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (32/2010)

FORTE - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (32/2010)

Share
d1uwh4c

| | KOMISJANADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu orazo spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przekazuje poniżej informację poufną, która na mocy art. 57 ust. 1 Ustawy została opóźniona przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 57 ust. 2 Ustawy.Informacja poufna opóźniona dotyczyła negocjacji prowadzonych pomiędzy FABRYKMI MEBLI "FORTE" S.A., a firmą Boydak Foreign Trade Co. (Boydak Dis Ticaret AS) z siedzibą w Kayseri w Turcji, skutkujących zawarciem listu intencyjnego w sprawie transakcji sprzedaży przez FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. 100% udziałów FORTE RUS OOO z siedzibą we Władimirze (Rosja) oraz 100% udziałów FORTE UKRAINA OOO z siedzibą w Artiomowsku (Ukraina). W związku z zawartym listem intencyjnym strony negocjacji ustaliły przeprowadzenie ewentualnej
transakcji sprzedaży udziałów ww. spółek najpóźniej do dnia 28 lutego 2011 roku. Łączna wartość udziałów FORTE RUS OOO i FORTE UKRAINA OOO w aktywach Emitenta wynosi 49.593.000 zł (wg stanu na dzień 30.11.2010 roku). Przeprowadzenie ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy FABRYK MEBLI "FORTE" SA. Zawarcie umów sprzedaży udziałów uzależnione jest od uzyskania przez Boydak Foreign Trade Co. zezwoleń urzędów antymonopolowych Rosji i Ukrainy, jednak nie oznacza obligatoryjnego zawarcia umów sprzedaży udziałów. Ostateczne warunki transakcji, w tym kwota transakcji, zostaną ustalone przed zawarciem umów sprzedaży udziałów ww. spółek.List intencyjny zakłada także m.in. współpracę stron transakcji w zakresie dostaw z Polski produktów oraz półfabrykatów.W dniu dzisiejszym Emitent został poinformowany o otrzymaniu przez Boydak Foreign Trade Co. zezwolenia Urzędu Antymonopolowego Ukrainy na nabycie udziałów FORTE UKRAINA OOO. Zezwolenie Urzędu
Antymonopolowego Rosji dot. nabycia udziałów FORTE RUS OOO oczekiwane jest w ciągu kilku najbliższych tygodni.Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 października 2010 r. w formie raportu bieżącego nr 1/2010/OP i w dniu 10 listopada 2010 r. w raporcie bieżącym nr 2/2010/OP. Podjęcie negocjacji skutkujących zawarciem listu intencyjnego z uwagi na znaczenie planowanego przedsięwzięcia dla Emitenta spełniało kryteria informacji poufnej. Uzasadnieniem dla opóźnienia informacji o negocjacjach skutkujących zawarciem listu intencyjnego była okoliczność, że jej ujawnienie uniemożliwiłoby wynegocjowanie najkorzystniejszych dla Emitenta warunków transakcji sprzedaży udziałów ww. spółek, przez co naruszony zostałby słuszny interes FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.Podstawa prawna:Art.57.ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

| | | FABRYKI MEBLI FORTE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FORTE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 07-300 | | Ostrów Mazowiecka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Biała | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-29 74620-81 do 86 | | 0-29 74629-19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | forte@forte.com.pl | | www.forte.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7590005082 | | 550398784 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Robert Rogowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c