Trwa ładowanie...
d1hzmv9
d1hzmv9
espi

FORTE - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (17/2014)

FORTE - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (17/2014)
Share
d1hzmv9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2013 dot. zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.500.000,00 EUR (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy Euro) na finansowanie i refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń produkcyjnych Zarząd FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 26 maja 2014 roku podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 23 grudnia 2013 r.. Na mocy niniejszego aneksu wydłużony został ostateczny okres wykorzystania kredytu do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego został uznany za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż Emitent w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie cztery umowy na zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, o
czym informował w raportach bieżących o numerach 11/2013, 24/2013, 8/2014, 10/2014 oraz jeden aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym ? raport bieżący nr 26/2013 Łączna wartość zawartych umów, o których mowa powyżej wraz z ostatnio zawartym aneksem do umowy kredytowej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą umowę. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Mariusz Gazda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hzmv9

Podziel się opinią

Share
d1hzmv9
d1hzmv9