Trwa ładowanie...
d282abo
d282abo
espi

FORTE - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (21/2013)

FORTE - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (21/2013)
Share
d282abo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Spółka) mając na uwadze raport bieżący nr 9/2010 z dnia 28 maja 2010 r. informuje, że w dniu 16 września 2013 r. podpisał z ING Bank Śląski S.A. (dalej: Bank) z siedzibą w Katowicach umowę uzupełniającą do umowy kredytowej z dnia 24 czerwca 2003 r. zmienionej następnie umową uzupełniającą z dnia 28 maja 2010 r. Przedmiotem umowy uzupełniającej jest wydłużenie okresu kredytowania do dnia 31 października 2015 r. Na podstawie dotychczas obowiązującej umowy kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredytu na kwotę 35.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie, jest nim m.in. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 42.000.000,00 PLN na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Północnej 30 oraz na prawie własności wzniesionych na niej budynków i urządzeń, a ponadto zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym do najwyższej sumy zabezpieczenia
4.622.800 EUR i zastaw rejestrowy ustanowiony na mieniu ruchomym znajdującym się w fabryce Emitenta w Suwałkach przy ul. Północnej 30 do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych mających za przedmiot mienie ruchome. Zarówno Umowa kredytowa, jak i umowa uzupełniająca nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez Emitenta wartości 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Robert Rogowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d282abo

Podziel się opinią

Share
d282abo
d282abo