Trwa ładowanie...
d1cw9r1
espi

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (40/2014)

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (40/2014)
Share
d1cw9r1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku Spółka zawarła z mBank S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym: 1. 1.000.000 EUR ? Put 4,2300 ? Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-10-17 2. 1.000.000 EUR ? Put 4,2300 ? Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-10-27 3. 3.500.000 EUR ? Put 4,2300 ? Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-11-15 4. 3.500.000 EUR ? Put 4,2300 ? Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-11-28 5. 3.000.000 EUR ? Put 4,2300 ? Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-12-16 6. 3.000.000 EUR ? Put 4,2300 ? Call 4,6100 z datą wygaśnięcia 2016-12-27 Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 30 mln EUR (po 15 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 126,51 mln. zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień
dotyczących kar umownych. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Rafał Prendke Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cw9r1

Podziel się opinią

Share
d1cw9r1
d1cw9r1