Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

FOTA S.A. - Obniżenie limitu kredytowego (18/2013)

FOTA S.A. - Obniżenie limitu kredytowego (18/2013)
Share
d40alhh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Obniżenie limitu kredytowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: Bank) pismo informujące o obniżeniu kwoty limitu kredytowego udzielonego w oparciu o umowę kredytu nr 2010/285/DDF z 2 sierpnia 2010 roku z późniejszymi zmianami (Umowa) do poziomu 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych polskich). Jednocześnie Bank wezwał Spółkę do spłaty kredytu do wysokości 1.000,00 PLN w terminie do 20 czerwca 2013 roku. Powodem obniżenia kwoty limitu kredytowego jest: ? wynik finansowy Spółki za 2012 rok oraz pierwszy kwartał 2013 roku dający innym bankom m. in. prawo do wypowiedzenia umów kredytowych, ? niższa niż wymagają tego postanowienia Umowy wartość zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku. Obniżenie kwoty limitu kredytowego oznacza, że Spółka w terminie do 20 czerwca 2013 roku zobowiązana jest do spłaty do Banku kwoty 6,1 mln PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2013-06-20 Adrian Smeja Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh