Trwa ładowanie...
d89ax3d

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta (3/...

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta (3/2013)

Share
d89ax3d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 stycznia 2013 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 w związku z art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zawiadomienie dotyczy informacji o dokonaniu przez Członka Rady Nadzorczej na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych w systemie notowań zleceniami następujących transakcji na akcjach spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.: ? W dniu 13.12.2012 r. zbycie 2 akcji po cenie 13,90 zł, ? W dniu 18.12.2012 r. nabycie 118 akcji po cenie 12,79 zł, ? W dniu 19.12.2012 r. zbycie 198 akcji po cenie 14,20 zł, ? W dniu 20.12.2012 r. zbycie 150 akcji po cenie 16,50 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Robert Majkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

Podziel się opinią

Share
d89ax3d
d89ax3d