Trwa ładowanie...
d4napwu
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d4napwu
SYMB FUNDUSZ 16-10 15-10 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 13,39 13,77 -2,76
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,22 12,39 -1,37
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,02 13,08 -0,46
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,28 6,41 -2,03
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,46 11,46 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 7,91 8,23 -3,89
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,85 5,98 -2,17
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 5,00 5,12 -2,34
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,89 8,00 -1,38
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,52 10,56 -0,38
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,69 6,78 -1,33
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,70 10,70 0,00
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 6,71 6,96 -3,59
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,72 5,89 -2,89
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,05 5,39 -6,31
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,63 3,79 -4,22
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,41 7,38 0,41
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,86 6,93 -1,01
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 6,79 6,95 -2,30
ALOB Allianz Obligacji FIO 121,27 121,18 0,07
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 113,19 114,81 -1,41
ALAK Allianz Akcji FIO 121,79 126,25 -3,53
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,36 113,36 0,00
ALWA Allianz Walutowy FIO 94,36 93,74 0,66
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 95,15 97,89 -2,80
ALBU Allianz Budownictwo 2012 61,17 62,35 -1,89
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 67,62 69,61 -2,86
ALPL Allianz Akcji Plus 63,97 66,05 -3,15
ALBR Allianz BRIC EUR 36,43 40,07 -9,08
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 43,66 47,74 -8,55
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 69,86 74,13 -5,76
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 58,28 61,55 -5,31
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 60,14 65,89 -8,73
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 75,37 80,49 -6,36
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 70,59 75,47 -6,47
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 68,41 72,94 -6,21
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,05 21,96 -4,14
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 25,71 27,09 -5,09
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 20,34 20,96 -2,96
CARP BPH FIO Obligacji 2 2077,31 2080,38 -0,15
CARS BPH FIO Akcji 225,91 233,15 -3,11
CADP BPH FIO Obligacji 1 185,38 185,34 0,02
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,58 1,60 -1,25
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 36,23 37,25 -2,74
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 49,01 50,49 -2,93
CASK BPH FIO Skarbowy 26,98 27,00 -0,07
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,54 1,56 -1,28
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,35 11,47 -1,05
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,43 8,62 -2,20
INGA ING FIO Akcji typu A i B 195,17 200,60 -2,71
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 198,00 202,08 -2,02
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 192,27 193,19 -0,48
INZE ING FIO Rosja (EUR) 10,05 11,13 -9,70
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 16,90 17,52 -3,54
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 176,03 178,56 -1,42
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 201,83 202,11 -0,14
INA2 ING SFIO Akcji 2 211,43 216,71 -2,44
ING2 ING SFIO Obligacji 2 167,79 168,69 -0,53
INGC ING FIO SMS 138,34 141,42 -2,18
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 78,22 80,33 -2,63
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 84,52 86,27 -2,03
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 107,65 108,13 -0,44
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 94,63 96,00 -1,43
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,08 108,26 -0,17
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 67,65 70,06 -3,44
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 49,37 50,63 -2,49
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 46,46 49,93 -6,95
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 45,60 47,31 -3,61
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 81,89 84,52 -3,11
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 90,85 92,35 -1,62
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,44 98,12 -0,69
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 53,53 55,48 -3,51
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 137,56 140,45 -2,06
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 146,89 147,33 -0,30
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,64 132,78 -0,11
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 149,27 151,27 -1,32
KBPA KBC Portfel Akcyjny 58,30 60,52 -3,67
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 106,12 106,40 -0,26
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,80 110,95 -0,14
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 45,01 46,57 -3,35
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 42,71 43,95 -2,82
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,78 168,80 -0,01
WABE KBC BETA SFIO 151,81 156,26 -2,85
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,87 53,45 -2,96
PIO6 PIONEER P FIO 146,24 146,34 -0,07
EFOA PIONEER Obligacji FIO 274,85 276,43 -0,57
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,19 39,49 -0,76
EFZA PIONEER StabW FIO 181,47 184,81 -1,81
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 125,43 128,65 -2,50
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,09 7,22 -1,80
PIO3 PIONEER AP FIO 25,95 26,86 -3,39
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,83 4,96 -2,62
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,85 9,08 -2,53
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 30,07 30,00 0,23
PIAE PIONEER Akcji Europ. 21,99 23,07 -4,68
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 30,76 30,27 1,62
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 29,08 28,83 0,87
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 20,77 20,05 3,59
PIO5 PIONEER AA FIO 39,95 37,79 5,72
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,24 11,30 -0,53
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 9,76 9,91 -1,51
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,78 9,01 -2,55
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,85 8,14 -3,56
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,42 9,49 -0,74
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,16 9,41 -2,66
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,85 9,21 -3,91
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,81 6,39 -9,08
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,10 5,40 -5,56
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,18 6,67 -7,35
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,55 5,00 -9,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 8,58 8,68 -1,15
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,99 7,34 -4,77
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,07 9,60 -5,52
PITP PIONEER SFIO TP 17,81 18,01 -1,11
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 108,56 110,03 -1,34
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 103,22 105,94 -2,57
PKCA PKO/CS Akcji 259,09 268,29 -3,43
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 99,40 99,90 -0,50
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 100,10 101,31 -1,19
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 85,05 87,36 -2,64
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) 128,34 122,43 4,83
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) 36,15 35,84 0,86
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) 48,64 49,30 -1,33
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) 130,38 124,39 4,82
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) 36,72 36,41 0,84
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) 49,41 50,09 -1,34
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) 128,51 122,58 4,84
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) 36,19 35,88 0,87
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) 48,71 49,36 -1,32
STBP SUPERFUND TREND BIS POW (4) 127,33 119,28 6,75
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EURO (4) 35,86 34,92 2,71
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) 48,26 48,03 0,48
SKOA SKOK FIO Akcji 56,78 58,26 -2,54
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 108,23 110,28 -1,86
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,29 118,35 -0,05
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 110,26 111,44 -1,06
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 75,21 77,12 -2,48
SKOB SKOK FIO Obligacji 107,43 108,42 -0,91
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 197,21 202,58 -2,65
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 240,99 249,36 -3,36
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 155,54 159,38 -2,41
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 136,81 138,92 -1,52
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 111,01 112,22 -1,08
NOAA Noble Fund Akcji 74,60 76,96 -3,07
NOMA Noble Fund Mieszany 88,59 90,29 -1,88
NOSA Noble Fund Skarbowy 103,89 104,62 -0,70
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 55,37 56,41 -1,84
NLUX Noble Fund Luxury 77,36 77,02 0,44
NOTI Noble Fund Timingowy 100,82 101,38 -0,55
SKAK SKARBIEC Kasa 260,31 260,28 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 223,68 228,15 -1,96
SKAA SKARBIEC Akcja 217,14 225,89 -3,87
INFA ING FIZ AKCJI 148,62 152,73 -2,69
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 125,67 126,54 -0,69
SYMBOL FUNDUSZ 17-10 16-10 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 175,14 178,11 -1,67
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 181,84 187,99 -3,27
SEB3 SEB3 Akcji FIO 162,98 167,04 -2,43
DWZR DWS FIO Zrównoważony 255,54 260,04 -1,73
DWDP DWS FIO DPW 230,89 231,62 -0,32
DWAK DWS FIO Akcji 262,24 271,49 -3,41
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134380,45 134384,42 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 208,12 210,00 -0,90
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 194,94 197,94 -1,52
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 116,51 119,15 -2,22
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 58,18 60,96 -4,56
RBED 130/30European Equities D EUR 62,11 64,75 -4,08
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 24,88 23,61 5,38
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 28,42 27,63 2,86
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 54,55 55,92 -2,45
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 62,60 64,48 -2,92
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 75,91 79,33 -4,31
RBOP European Opportunities D EUR 44,84 47,43 -5,46
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 39,01 38,71 0,77
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 65,74 65,54 0,31
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 103,03 102,69 0,33
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 84,18 83,79 0,47
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 61,90 62,56 -1,05
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 59,33 59,71 -0,64
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 58,25 58,89 -1,09
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 81,67 82,57 -1,09
RBPE Robeco Property Equities D EUR 62,98 61,53 2,36
RBME Robeco US MidCap Equities DH EUR 59,96 59,95 0,02
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 132,63 133,8 -0,87
GTAK IDEA Akcji FIO 136,79 136,49 0,22
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 15-10 14-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 281,95 280,54 0,50
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1469,07 1500,10 -2,07
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 357,11 364,65 -2,07
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 666,06 662,73 0,50
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1114,82 1136,32 -1,89
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 488,10 497,51 -1,89
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 571,52 571,84 -0,06
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 350,89 351,09 -0,06
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 778,15 792,45 -1,80
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 463,01 471,52 -1,80
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 514,29 524,14 -1,88
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 450,38 459,01 -1,88
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 739,66 741,09 -0,19
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 595,03 596,19 -0,19
KB28 EUROPE C1 (EUR) 188,14 189,32 -0,62
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,63 105,29 -0,63
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 648,71 650,99 -0,35
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 408,30 409,74 -0,35
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 488,86 500,80 -2,38
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 725,82 743,54 -2,38

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra

d4napwu

Podziel się opinią

Share
d4napwu
d4napwu