Trwa ładowanie...
d33i9s5

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d33i9s5

07.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 4-01 3-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,57 16,66 -0,54
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,74 15,79 -0,32
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,60 18,65 -0,27
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,80 7,81 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,94 14,94 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,76 11,69 0,60
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,78 6,79 -0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,11 6,13 -0,33
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 10,28 10,36 -0,77
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,40 14,42 -0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,57 6,60 -0,45
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,24 13,24 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,66 9,59 0,73
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,08 8,06 0,25
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,89 7,89 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,27 5,18 1,74
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,19 10,04 1,49
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,54 12,55 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,01 6,98 0,43
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,04 7,01 0,43
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,49 149,66 -0,11
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 131,16 131,57 -0,31
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 167,66 168,79 -0,67
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 138,28 138,24 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,79 126,01 -0,17
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,30 121,36 -0,05
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 85,40 86,13 -0,85
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 99,05 99,19 -0,14
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 98,00 98,65 -0,66
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,12 28,17 -0,18
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,72 33,84 -0,35
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,03 29,07 -0,14
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,90 210,08 -0,09
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,11 168,01 0,06
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 393,21 394,09 -0,22
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 333,34 334,53 -0,36
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 346,11 347,29 -0,34
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 374,64 375,80 -0,31
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 281,59 281,94 -0,12
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 283,98 284,33 -0,12
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 290,96 291,31 -0,12
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 374,59 377,31 -0,72
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 394,00 396,71 -0,68
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 424,93 427,62 -0,63
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 165,06 165,83 -0,46
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 217,89 217,87 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 219,26 219,24 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 222,73 222,71 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,56 23,62 -0,25
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,17 25,23 -0,24
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,12 26,18 -0,23
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 182,84 183,63 -0,43
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 195,42 196,22 -0,41
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 215,17 215,95 -0,36
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 43,83 43,68 0,34
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 70,08 69,07 1,46
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 72,01 71,00 1,42
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 74,58 73,56 1,39
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,28 57,61 1,16
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,77 55,42 0,63
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 56,92 57,02 -0,18
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,47 122,47 0,00
DWP7 INVESTOR Gold kat A 203,25 205,05 -0,88
GOL2 INVESTOR Gold kat I 208,10 209,90 -0,86
GOL3 INVESTOR Gold kat P 215,62 217,41 -0,82
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 196,80 196,84 -0,02
DWP9 INVESTOR Rosja 156,54 152,90 2,38
DW01 INVESTOR Turcja 223,96 221,07 1,31
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 177,96 175,94 1,15
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 149,48 148,61 0,59
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 177,39 176,41 0,56
WABE KBC BETA SFIO 218,64 220,62 -0,90
WAGA KBC GAMMA SFIO 214,83 214,88 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 116,48 116,71 -0,20
KBPA KBC Portfel Akcyjny 81,01 81,55 -0,66
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 145,15 145,51 -0,25
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,11 141,18 -0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,09 63,28 -0,30
KBCA KBC Akcyjny 80,86 81,44 -0,71
KBAK KBC Aktywny 193,88 194,92 -0,53
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,12 201,52 -0,20
KBPI KBC Pieniężny 164,74 164,77 -0,02
W3FF KBC Stabilny 219,87 221,00 -0,51
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,22 103,25 1,91
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,93 114,94 -0,88
KB62 KBC Globalny Stabilny 112,93 112,23 0,62
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,32 60,44 -0,20
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 59,53 59,87 -0,57
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 174,75 174,77 -0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,92 13,93 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,39 52,54 -0,29
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,73 113,75 -0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,00 122,32 -0,26
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,35 10,37 -0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,04 192,80 -0,39
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,75 10,78 -0,28
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 119,62 120,11 -0,41
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,26 6,28 -0,32
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,45 23,57 -0,51
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,99 10,06 -0,70
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,03 11,02 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,34 7,34 0,00
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,81 13,84 -0,22
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,06 41,58 1,15
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,20 10,20 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 36,77 36,28 1,35
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,35 60,01 2,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,71 35,78 2,60
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 67,07 65,17 2,92
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,23 11,30 -0,62
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,47 12,53 -0,48
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,37 11,42 -0,44
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,21 11,25 -0,36
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,99 10,01 -0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,36 10,36 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,86 10,87 -0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,36 10,41 -0,48
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,53 14,54 -0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,77 12,73 0,31
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,31 8,35 -0,48
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,99 7,96 0,38
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,16 8,14 0,25
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,58 7,54 0,53
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,94 15,90 0,25
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,56 8,60 -0,47
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,22 11,22 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,19 15,16 0,20
PITP PIONEER SFIO TP 25,02 25,15 -0,52
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,59 137,82 -0,17
PKCZ PKO Zrównoważony 120,28 120,62 -0,28
PKCA PKO Akcji 302,30 303,95 -0,54
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,57 141,98 -0,29
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 129,13 129,74 -0,47
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,80 107,47 -0,62
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 100,14 100,62 -0,48
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 140,39 140,38 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 89,77 90,34 -0,63
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,30 113,20 0,09
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 111,15 111,15 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,53 159,58 -0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,03 131,22 -0,14
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,96 117,04 -0,07
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 123,30 124,06 -0,61
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,11 132,60 -0,37
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 233,98 235,18 -0,51
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 346,77 349,43 -0,76
NOAA Noble Fund Akcji 124,64 125,13 -0,39
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 69,64 70,07 -0,61
NOGR Noble Fund Global Return 120,00 119,49 0,43
NOMA Noble Fund Mieszany 129,10 129,41 -0,24
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,25 128,27 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,85 118,89 -0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 137,83 137,54 0,21
NOAF Noble Fund Africa 78,26 77,75 0,66
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 127,32 127,33 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 122,67 122,88 -0,17
QUAG QUERCUS Agresywny 147,98 148,89 -0,61
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 135,91 135,34 0,42
QURO QUERCUS Rosja 95,90 95,14 0,80
QULE QUERCUS lev 112,50 114,86 -2,05
QUSH QUERCUS short 82,51 81,69 1,00
QUGL QUERCUS Gold lev 104,66 105,11 -0,43
QUGS QUERCUS Gold short 95,25 94,78 0,50
QUOL QUERCUS Oil lev 87,26 86,30 1,11
QUOS QUERCUS Oil short 99,11 99,24 -0,13
QUWL QUERCUS Wheat lev 133,63 134,76 -0,84
QUWS QUERCUS Wheat short 81,34 80,50 1,04
SYMBOL FUNDUSZ: 07-01 04-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 215,12 216,70 -0,73
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 210,73 210,27 0,22
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 198,06 199,00 -0,47
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,76 310,00 0,25
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 292,25 293,29 -0,35
UNIA UniKORONA Akcje Sub 189,82 191,28 -0,76
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 3-01 2-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,36 309,32 0,34
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2079,18 2066,26 0,63
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 412,37 409,80 0,63
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 832,77 829,50 0,39
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2116,31 2108,66 0,36
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 713,67 711,09 0,36
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 755,07 755,08 0,00
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 387,07 387,07 0,00
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 961,32 963,49 -0,23
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 482,51 483,59 -0,22
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 666,58 660,34 0,94
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 541,57 536,50 0,95
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 899,25 899,89 -0,07
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 669,07 669,55 -0,07
KB28 EUROPE KAP (EUR) 239,10 239,40 -0,13
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,01 114,16 -0,13
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 974,77 976,89 -0,22
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 517,81 518,94 -0,22
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 905,84 906,76 -0,10
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 493,68 494,18 -0,10
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 28-12 14-12 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 96,94 96,89 0,05
KB50 KBC KUPON 2 (7) 95,96 95,83 0,14
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 103,28 102,57 0,69
KB55 KBC KUPON 4 (7) 96,50 96,45 0,05
KB85 KBC Kapital 3 (7) 101,17 101,36 -0,19
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 109,38 107,53 1,72
KB59 KBC KUPON 5 (7) 99,50 99,99 -0,49
KB65 KBC KUPON 6 (7) 101,81 102,05 -0,24
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 103,37 102,65 0,70
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 101,82 101,74 0,08
KB78 KBC Kapital 1 (7) 110,10 111,38 -1,15
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 101,93 107,82 -5,46
KB80 KBC Point Capped 1 (7) 104,95 105,51 -0,53

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5