Trwa ładowanie...
d2cnoxz

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d2cnoxz

04.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 3-01 2-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,66 16,58 0,48
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,79 15,79 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,65 18,69 -0,21
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,81 7,79 0,26
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,94 14,94 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,69 11,60 0,78
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,79 6,75 0,59
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,13 6,10 0,49
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 10,36 10,35 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,42 14,44 -0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,60 6,58 0,30
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,24 13,24 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,59 9,49 1,05
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,06 8,02 0,50
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,89 7,85 0,51
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,18 5,16 0,39
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,04 9,95 0,90
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,55 12,52 0,24
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,98 6,99 -0,14
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,01 7,02 -0,14
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,17 28,10 0,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,84 33,65 0,56
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,07 29,07 0,00
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,08 210,82 -0,35
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,01 168,26 -0,15
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 394,09 391,68 0,62
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 334,53 332,98 0,47
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 347,29 345,74 0,45
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 375,80 374,23 0,42
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 281,94 282,77 -0,29
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 284,33 285,15 -0,29
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 291,31 292,13 -0,28
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 377,31 375,79 0,40
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 396,71 395,18 0,39
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 427,62 426,07 0,36
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 165,83 164,56 0,77
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 217,87 217,86 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 219,24 219,22 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 222,71 222,69 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,62 23,58 0,17
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,23 25,19 0,16
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,18 26,14 0,15
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 183,63 181,88 0,96
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 196,22 194,46 0,91
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 215,95 214,18 0,83
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 43,68 43,24 1,02
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 69,07 68,05 1,50
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 71,00 69,98 1,46
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 73,56 72,54 1,41
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,61 57,73 -0,21
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,42 54,86 1,02
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 57,02 56,66 0,64
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,47 122,46 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 205,05 205,40 -0,17
GOL2 INVESTOR Gold kat I 209,90 210,24 -0,16
GOL3 INVESTOR Gold kat P 217,41 217,74 -0,15
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 196,84 193,99 1,47
DWP9 INVESTOR Rosja 152,90 151,70 0,79
DW01 INVESTOR Turcja 221,07 218,59 1,13
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 175,94 173,67 1,31
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 148,61 147,72 0,60
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 176,41 172,30 2,39
WABE KBC BETA SFIO 220,62 220,20 0,19
WAGA KBC GAMMA SFIO 214,88 214,97 -0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 116,71 117,32 -0,52
KBPA KBC Portfel Akcyjny 81,55 81,33 0,27
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 145,51 146,12 -0,42
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,18 141,30 -0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,28 62,88 0,64
KBCA KBC Akcyjny 81,44 81,05 0,48
KBAK KBC Aktywny 194,92 194,65 0,14
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,52 202,47 -0,47
KBPI KBC Pieniężny 164,77 164,84 -0,04
W3FF KBC Stabilny 221,00 221,27 -0,12
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,25 100,53 2,71
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 114,94 115,01 -0,06
KB62 KBC Globalny Stabilny 112,23 111,49 0,66
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,44 59,92 0,87
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 59,87 59,72 0,25
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 174,77 174,81 -0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,93 13,94 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,54 52,66 -0,23
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,75 113,71 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,32 122,60 -0,23
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,37 10,39 -0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,80 192,90 -0,05
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,78 10,78 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 120,11 119,92 0,16
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,28 6,27 0,16
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,57 23,51 0,26
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,06 10,04 0,20
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,02 10,99 0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,34 7,28 0,82
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,84 13,80 0,29
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,58 41,49 0,22
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,20 10,20 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 36,28 36,01 0,75
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,01 59,29 1,21
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,78 35,42 1,02
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,17 64,52 1,01
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,30 11,31 -0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,53 12,55 -0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,42 11,42 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,25 11,26 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,01 10,02 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,36 10,33 0,29
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,87 10,89 -0,18
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,41 10,44 -0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,54 14,46 0,55
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,73 12,70 0,24
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,35 8,30 0,60
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,96 7,94 0,25
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,14 8,10 0,49
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,54 7,44 1,34
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,90 15,88 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,60 8,51 1,06
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,22 11,22 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,16 15,08 0,53
PITP PIONEER SFIO TP 25,15 25,19 -0,16
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,82 138,06 -0,17
PKCZ PKO Zrównoważony 120,62 120,73 -0,09
PKCA PKO Akcji 303,95 303,54 0,14
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,98 142,79 -0,57
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 129,74 130,02 -0,22
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 107,47 107,08 0,36
SUPA SUPERFUND A 713,05 690,32 3,29
SUAD SUPERFUND A USD 229,98 225,15 2,15
SUAE SUPERFUND A EURO 174,90 169,73 3,05
SUPB SUPERFUND B 784,99 750,67 4,57
SUBD SUPERFUND B USD 253,18 244,84 3,41
SUBE SUPERFUND B EURO 192,54 184,57 4,32
SUPC SUPERFUND C 675,04 639,23 5,60
SUCD SUPERFUND C USD 217,72 208,49 4,43
SUCE SUPERFUND C EURO 165,57 157,17 5,34
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 804,90 775,11 3,84
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 259,60 252,81 2,69
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 197,42 190,58 3,59
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1349,30 1348,71 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 435,19 439,89 -1,07
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 330,95 331,61 -0,20
SUAL SUPERFUND AKCJI 730,38 726,36 0,55
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 235,57 236,91 -0,57
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 179,15 178,59 0,31
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 71,39 68,36 4,43
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,03 22,30 3,27
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,51 16,81 4,16
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,11 66,07 4,60
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,29 21,55 3,43
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,95 16,24 4,37
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 70,24 67,15 4,60
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,65 21,90 3,42
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,23 16,51 4,36
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 69,59 66,52 4,62
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,44 21,70 3,41
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,07 16,36 4,34
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 78,53 75,01 4,69
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,33 24,47 3,51
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,26 18,44 4,45
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 235,18 234,90 0,12
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 349,43 348,84 0,17
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 201,78 201,34 0,22
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 166,82 166,70 0,07
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,44 139,45 -0,01
NOAA Noble Fund Akcji 125,13 124,68 0,36
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,07 69,33 1,07
NOGR Noble Fund Global Return 119,49 119,44 0,04
NOMA Noble Fund Mieszany 129,41 128,74 0,52
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,27 128,33 -0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,89 118,62 0,23
NOTI Noble Fund Timingowy 137,54 136,92 0,45
NOAF Noble Fund Africa 77,75 76,92 1,08
SYMBOL FUNDUSZ: 04-01 03-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 216,70 216,34 0,17
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 210,27 210,87 -0,28
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 199,00 199,13 -0,07
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,00 311,38 -0,44
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 293,29 293,38 -0,03
UNIA UniKORONA Akcje Sub 191,28 191,27 0,01
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 141,85 141,07 0,55
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 88,66 88,05 0,69
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 2-01 31-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 309,32 310,98 -0,53
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2066,26 2061,26 0,24
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 409,80 408,81 0,24
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 829,50 833,56 -0,49
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2108,66 2099,08 0,46
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 711,09 707,86 0,46
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 755,08 756,64 -0,21
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 387,07 387,87 -0,21
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 963,49 971,41 -0,82
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 483,59 487,57 -0,82
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 660,34 657,33 0,46
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 536,50 534,06 0,46
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 899,89 895,85 0,45
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 669,55 666,55 0,45
KB28 EUROPE KAP (EUR) 239,40 240,10 -0,29
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,16 114,49 -0,29
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 976,89 978,66 -0,18
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 518,94 519,88 -0,18
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 906,76 907,24 -0,05
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 494,18 494,44 -0,05

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2cnoxz

Podziel się opinią

Share
d2cnoxz
d2cnoxz