Trwa ładowanie...
d3ddlon
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3ddlon
SYMB FUNDUSZ 21-10 20-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,49 15,38 0,72
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,58 13,56 0,15
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,80 14,80 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,91 6,89 0,29
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 11,94 11,94 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,99 11,03 -0,36
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,37 6,34 0,47
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,80 5,76 0,69
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,77 8,75 0,23
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,62 11,62 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 7,13 7,13 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,11 11,11 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,39 9,41 -0,21
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,75 7,85 -1,27
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,28 7,33 -0,68
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,24 4,29 -1,17
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,14 9,21 -0,76
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,15 10,24 -0,88
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,81 9,00 -2,11
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,03 143,45 -0,99
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,85 124,62 0,18
ALAK Allianz Akcji FIO 158,34 157,84 0,32
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,72 118,78 -0,05
ALWA Allianz Walutowy FIO 101,85 102,46 -0,60
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,68 105,89 -0,20
ALBU Allianz Budownictwo 2012 69,33 68,46 1,27
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 84,83 84,10 0,87
ALPL Allianz Akcji Plus 75,85 75,24 0,81
ALBR Allianz BRIC EUR 57,38 58,64 -2,15
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 62,63 63,47 -1,32
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 94,70 95,14 -0,46
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 77,02 77,21 -0,25
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 75,79 76,47 -0,89
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 75,98 75,98 0,00
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 84,47 84,72 -0,30
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,73 67,77 -0,06
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,06 26,08 -0,08
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,20 35,17 0,09
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,95 25,00 -0,20
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 113,66 114,48 -0,72
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 108,95 108,70 0,23
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2661,22 2661,92 -0,03
CARS BPH Akcji Sub 281,82 280,24 0,56
CADP BPH Obligacji 1 Sub 227,18 227,21 -0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,00 2,00 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub 44,17 43,97 0,45
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,61 68,56 0,07
CASK BPH Skarbowy Sub 28,84 28,84 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,10 2,09 0,48
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,54 14,53 0,07
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,49 11,53 -0,35
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1047,51 1047,43 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 130,01 129,07 0,73
CUOB FIO AI Obligacji 164,31 164,28 0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 143,98 144,03 -0,03
CUPA FIO AI Polskich Akcji 329,07 328,29 0,24
DWZR DWS FIO Zrównoważony 300,69 299,22 0,49
DWDP DWS FIO DPW 234,95 234,99 -0,02
DWAK DWS FIO Akcji 345,13 343,05 0,61
INGA ING FIO Akcji typu A i B 243,31 242,14 0,48
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 237,03 236,38 0,27
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 207,48 207,38 0,05
INRO ING FIO Rosja EUR 62,88 63,2 -0,51
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 15,145 15,13 0,07
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 77,58 78,82 -1,57
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 27,935 28,23 -1,06
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 203,23 202,88 0,17
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 213,05 213,14 -0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 263,97 262,61 0,52
ING2 ING SFIO Obligacji 2 182,52 182,44 0,04
INGC ING FIO SMS 156,42 155,75 0,43
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 97,71 97,26 0,46
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 100,47 100,17 0,30
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 116,17 116,14 0,03
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 109,12 108,93 0,17
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 113,64 113,71 -0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 79,43 79,39 0,05
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 72,55 72,54 0,01
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 74,85 75,38 -0,70
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 72,33 72,67 -0,47
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 121,10 121,19 -0,07
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 128,15 128,82 -0,52
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 104,46 104,39 0,07
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 70,09 69,40 0,99
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 162,29 161,48 0,50
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 159,58 159,62 -0,03
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 140,83 140,86 -0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 174,55 173,91 0,37
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,79 72,83 1,32
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,79 114,82 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 117,58 117,57 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich SSub 54,75 54,18 1,05
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,79 52,57 0,42
WAGA KBC GAMMA SFIO 180,10 180,13 -0,02
WABE KBC BETA SFIO 184,84 183,49 0,74
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,96 1,96 0,00
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,59 60,81 -0,36
PIO6 PIONEER P FIO 152,54 152,54 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 290,80 291,13 -0,11
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,77 42,81 -0,09
EFZA PIONEER StabW FIO 206,19 206,32 -0,06
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 149,21 149,23 -0,01
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,17 9,18 -0,11
PIO3 PIONEER AP FIO 31,81 31,77 0,13
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,51 10,52 -0,10
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,55 37,83 -0,74
PIAE PIONEER Akcji EuroSub 30,59 30,71 -0,39
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,34 38,60 -0,67
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 41,31 41,55 -0,58
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,48 27,50 -0,07
PIO5 PIONEER AA FIO 48,56 48,42 0,29
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,58 12,58 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,97 9,95 0,20
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,19 9,16 0,33
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,76 9,76 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,03 11,02 0,09
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,13 10,11 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,21 12,23 -0,16
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,15 11,17 -0,18
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,44 8,41 0,36
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,05 6,04 0,17
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,37 8,40 -0,36
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,14 6,12 0,33
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,24 11,24 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,63 7,69 -0,78
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,79 10,83 -0,37
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,64 11,66 -0,17
PITP PIONEER SFIO TP 20,69 20,66 0,15
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 114,82 114,91 -0,08
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 106,18 106,26 -0,08
PKCA PKO/CS Akcji 270,41 270,17 0,09
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 106,22 106,31 -0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,03 110,82 0,19
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 101,89 101,11 0,77
SUPA SUPERFUND A (4) 1005,88 1047,47 -3,97
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 242,28 248,86 -2,64
SUAD SUPERFUND A USD (4) 362,19 370,77 -2,31
SUPB SUPERFUND B (4) 1143,52 1205,45 -5,14
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 275,43 286,40 -3,83
SUBD SUPERFUND B USD (4) 411,75 426,69 -3,50
SUPC SUPERFUND C (4) 1029,25 1094,30 -5,94
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 247,90 259,99 -4,65
SUCD SUPERFUND C USD (4) 370,61 387,35 -4,32
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 103,13 108,69 -5,12
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 37,13 38,93 -4,62
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 24,84 26,03 -4,57
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1124,57 1122,18 0,21
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 270,86 266,61 1,59
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 404,93 397,22 1,94
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 776,75 795,74 -2,39
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 187,09 189,06 -1,04
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 279,69 281,67 -0,70
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 684,99 709,92 -3,51
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 164,99 168,67 -2,18
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 246,65 251,29 -1,85
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 98,48 98,74 -0,26
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,72 23,65 0,30
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 35,46 35,37 0,25
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 78,88 78,44 0,56
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 120,21 119,79 0,35
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 123,11 123,10 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 119,43 119,22 0,18
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 87,92 87,61 0,35
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 108,39 108,44 -0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 126,29 126,29 0,00
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 234,21 235,06 -0,36
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 302,60 301,52 0,36
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 187,86 186,89 0,52
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 155,42 154,83 0,38
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 123,06 122,81 0,20
NOAA Noble Fund Akcji 99,78 99,39 0,39
NOMA Noble Fund Mieszany 107,08 106,43 0,61
NOSA Noble Fund Skarbowy 111,70 111,82 -0,11
NMSS Noble Fund Małych i Średnich SSub 55,44 55,23 0,38
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 98,88 98,74 0,14
NOTI Noble Fund Timingowy 119,39 119,48 -0,08
NOGR Noble Fund Global Return 108,80 108,11 0,64
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 108,25 108,19 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 96,34 96,33 0,01
QUAG QUERCUS Agresywny 105,58 105,30 0,27
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 131,13 131,72 -0,45
SYMBOL FUNDUSZ 22-10 21-10 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 203,10 202,76 0,17
SEB2 NOVO Obligacji FIO 186,01 186,06 -0,03
SEB3 NOVO Akcji FIO 223,91 223,37 0,24
KHPŁ Korporacyjny SFIO 132826,09 132809,70 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 236,05 236,26 -0,09
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 242,24 241,45 0,33
UNIA UniKORONA (Akcje) Sub 160,29 159,31 0,62
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 96,13 96,94 -0,84
RBED 130/30European Equities D EUR 73,54 73,22 0,44
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 26,79 27,04 -0,92
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 45,34 45,64 -0,66
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 87,36 88,14 -0,88
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 123,01 124,64 -1,31
RBOP European Opportunities D EUR 60,92 60,68 0,40
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 46,31 46,15 0,35
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,61 70,73 -0,17
RBPE Robeco Property Equities D EUR 68,40 69,30 -1,30
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 181,87 181,67 0,11
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 169,95 168,92 0,61
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 20-10 19-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 281,79 281,11 0,24
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1618,12 1615,30 0,17
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 371,00 370,35 0,18
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 692,95 691,37 0,23
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1456,97 1454,73 0,15
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 586,64 585,74 0,15
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 630,17 628,46 0,27
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 368,31 367,31 0,27
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 815,00 813,24 0,22
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 459,66 458,67 0,22
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 568,06 569,32 -0,22
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 489,38 490,46 -0,22
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 807,57 805,75 0,23
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 636,77 635,34 0,23
KB28 EUROPE C1 (EUR) 202,68 202,01 0,33
KB29 EUROPE D1 (EUR) 107,69 107,33 0,34
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 780,20 777,15 0,39
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 467,01 465,18 0,39
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 474,09 471,86 0,47
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 749,57 746,04 0,47
SKAK SKARBIEC Kasa 274,29 274,24 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 264,47 264,12 0,13
SKAA SKARBIEC Akcja 270,08 268,48 0,60

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d3ddlon

Podziel się opinią

Share
d3ddlon
d3ddlon