Trwa ładowanie...
din1brz
din1brz
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
din1brz
SYMB FUNDUSZ 26-09 25-09 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 17,53 17,50 0,17
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 13,58 13,57 0,07
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,22 13,22 0,00
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,57 7,56 0,13
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,42 11,42 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 10,15 10,10 0,50
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 7,45 7,46 -0,13
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 6,40 6,39 0,16
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,72 8,72 0,00
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,67 10,67 0,00
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 7,93 7,92 0,13
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,66 10,66 0,00
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 8,47 8,43 0,47
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,27 6,24 0,48
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,13 5,96 2,85
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 4,24 4,21 0,71
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,07 6,98 1,29
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,92 6,85 1,02
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,19 7,06 1,84
ALOB Allianz Obligacji FIO 125,49 125,71 -0,18
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 127,86 127,96 -0,08
ALAK Allianz Akcji FIO 160,69 160,32 0,23
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,35 113,37 -0,02
ALWA Allianz Walutowy FIO 86,85 85,91 1,09
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 117,40 117,35 0,04
ALBU Allianz Budownictwo 2012 78,04 78,00 0,05
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 86,99 87,33 -0,39
ALPL Allianz Akcji Plus 86,68 86,78 -0,12
ALBR Allianz BRIC EUR 53,98 53,56 0,78
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 57,87 57,30 0,99
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 83,31 84,44 -1,34
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 74,02 74,45 -0,58
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 81,23 80,03 1,50
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 92,21 91,76 0,49
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 88,95 88,58 0,42
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 92,09 93,78 -1,80
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,75 26,91 -0,59
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,01 35,19 -0,51
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 23,48 23,56 -0,34
CARP BPH FIO Obligacji 2 2127,95 2129,86 -0,09
CARS BPH FIO Akcji 275,61 275,59 0,01
CADP BPH FIO Obligacji 1 190,96 190,93 0,02
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,80 1,80 0,00
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 44,76 44,92 -0,36
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 59,22 59,10 0,20
CASK BPH FIO Skarbowy 26,90 26,90 0,00
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,96 1,97 -0,51
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 12,52 12,52 0,00
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 9,03 8,99 0,44
CUOB CU FIO Obligacji 145,38 145,49 -0,08
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 136,60 136,63 -0,02
CUPA CU FIO Polskich Akcji 326,92 326,87 0,02
INGA ING FIO Akcji typu A i B 240,17 239,32 0,36
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 225,19 224,93 0,12
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 194,53 194,85 -0,16
INZE ING FIO Rosja (EUR) 15,87 15,97 -0,63
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 21,50 22,01 -2,32
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 191,04 191,05 -0,01
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 201,94 202,01 -0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 255,53 254,72 0,32
ING2 ING SFIO Obligacji 2 169,81 170,12 -0,18
INGC ING FIO SMS 170,93 170,55 0,22
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 96,63 96,26 0,38
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 96,35 96,25 0,10
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 108,80 108,96 -0,15
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 102,89 102,88 0,01
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,25 108,30 -0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 86,73 86,94 -0,24
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 62,26 62,49 -0,37
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 64,23 63,83 0,63
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 54,68 54,62 0,11
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 100,22 99,63 0,59
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 97,96 97,84 0,12
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 99,67 99,85 -0,18
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 70,75 70,57 0,26
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 159,72 159,57 0,09
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 149,00 149,20 -0,13
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,64 132,66 -0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 163,16 163,15 0,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,92 76,69 0,30
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 107,03 107,17 -0,13
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,88 110,91 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 59,94 60,12 -0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,47 54,66 -0,35
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,40 168,39 0,01
WABE KBC BETA SFIO 187,33 186,86 0,25
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,11 62,58 -0,75
PIO6 PIONEER P FIO 146,60 146,59 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 279,75 279,88 -0,05
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,94 39,96 -0,05
EFZA PIONEER StabW FIO 202,39 202,52 -0,06
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 150,16 150,27 -0,07
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,16 8,14 0,25
PIO3 PIONEER AP FIO 34,31 34,30 0,03
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 6,27 6,28 -0,16
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,46 11,49 -0,26
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 29,40 29,16 0,82
PIAE PIONEER Akcji Europ. 26,57 26,88 -1,15
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 27,79 27,50 1,05
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 30,56 30,37 0,63
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 21,05 20,72 1,59
PIO5 PIONEER AA FIO 45,08 44,36 1,62
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,30 11,31 -0,09
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 10,47 10,49 -0,19
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,07 10,11 -0,40
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,65 9,69 -0,41
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,73 9,73 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 10,57 10,67 -0,94
PIRJ PIONEER Rynku Japońskiego 9,30 9,31 -0,11
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,48 10,57 -0,85
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,76 8,93 -1,90
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,79 6,90 -1,59
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,88 7,98 -1,25
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,74 6,70 0,60
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,79 9,84 -0,51
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,57 8,55 0,23
PITP PIONEER SFIO TP 19,17 19,16 0,05
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 120,41 120,46 -0,04
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 119,79 119,69 0,08
PKCA PKO/CS Akcji 344,94 344,69 0,07
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 100,47 100,54 -0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 108,22 108,18 0,04
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 107,07 106,88 0,18
SKOA SKOK FIO Akcji 69,31 69,27 0,06
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 123,85 123,64 0,17
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,27 118,29 -0,02
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 117,93 117,86 0,06
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 83,56 82,90 0,80
SKOB SKOK FIO Obligacji 109,22 109,36 -0,13
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 225,98 225,30 0,30
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 303,10 303,01 0,03
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 192,67 192,27 0,21
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 154,70 154,59 0,07
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 119,43 119,42 0,01
NOAA Noble Fund Akcji 93,21 92,98 0,25
NOMA Noble Fund Mieszany 97,66 97,54 0,12
NOSA Noble Fund Skarbowy 105,00 105,08 -0,08
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 65,24 65,54 -0,46
NLUX Noble Fund Luxury 87,07 87,55 -0,55
NOTI Noble Fund Timingowy 101,01 101,06 -0,05
SKAK SKARBIEC Kasa 259,54 259,50 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 253,32 251,37 0,78
SKAA SKARBIEC Akcja 269,52 266,51 1,13
INFA ING FIZ AKCJI 175,04 174,59 0,26
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 129,57 129,61 -0,03
SYMBOL FUNDUSZ 29-09 26-09 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 207,24 209,57 -1,11
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 215,19 217,08 -0,87
SEB3 SEB3 Akcji FIO 213,48 217,33 -1,77
DWZR DWS FIO Zrównoważony 302,63 306,82 -1,37
DWDP DWS FIO dpw 231,85 231,99 -0,06
DWAK DWS FIO Akcji 347,65 355,71 -2,27
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134299,96 134193,33 0,08
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 211,19 211,31 -0,06
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 217,21 219,38 -0,99
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 143,13 145,73 -1,78
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 77,46 78,84 -1,75
RBED 130/30European Equities D EUR 76,22 77,47 -1,61
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 33,11 32,91 0,61
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 32,53 32,39 0,43
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 74,13 75,78 -2,18
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 80,35 81,52 -1,44
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 104,28 105,57 -1,22
RBOP European Opportunities D EUR 64,62 66,62 -3,00
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 45,52 45,60 -0,18
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 66,01 65,87 0,21
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 103,47 103,27 0,19
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 104,06 104,15 -0,09
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 76,10 76,43 -0,43
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 78,54 79,31 -0,97
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 65,94 66,60 -0,99
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 92,99 93,97 -1,04
RBPE Robeco Property Equities D EUR 77,38 76,79 0,77
RBME Robeco US MidCap Equities DH EUR 88,56 89,13 -0,64
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 140,85 141,45 -0,42
GTAK IDEA Akcji FIO 157,90 160,32 -1,51
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 25-09 24-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 283,43 284,33 -0,32
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1586,93 1586,26 0,04
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 415,18 415,00 0,04
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 641,34 643,54 -0,34
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1262,84 1265,35 -0,20
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 594,82 596,00 -0,20
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 604,99 609,11 -0,68
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 393,78 396,46 -0,68
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 815,85 815,58 0,03
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 519,67 519,50 0,03
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 537,79 538,61 -0,15
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 478,90 479,64 -0,15
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 758,14 761,72 -0,47
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 623,46 626,41 -0,47
KB28 EUROPE C1 (EUR) 190,14 190,53 -0,20
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,21 111,43 -0,20
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 696,21 702,56 -0,90
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 461,52 465,74 -0,91
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 566,77 566,01 0,13
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 779,99 778,94 0,13

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra

din1brz

Podziel się opinią

Share
din1brz
din1brz