Trwa ładowanie...
d2cim12
d2cim12
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d2cim12
SYMB FUNDUSZ 10-08 7-08 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 14,29 14,16 0,92
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,81 12,77 0,31
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,98 13,99 -0,07
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,60 6,55 0,76
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,87 11,86 0,08
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,94 9,95 -0,10
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,95 5,96 -0,17
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 5,26 5,21 0,96
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,27 8,24 0,36
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 11,14 11,12 0,18
AIPZ AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf 6,84 6,78 0,88
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 11,05 11,04 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 8,40 8,36 0,48
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 7,24 7,21 0,42
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,56 6,55 0,15
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,87 3,90 -0,77
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,74 8,75 -0,11
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,73 9,69 0,41
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,51 9,54 -0,31
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,39 141,66 -0,19
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,05 122,81 0,20
ALAK Allianz Akcji FIO 149,29 147,92 0,93
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,69 118,61 0,07
ALWA Allianz Walutowy FIO 106,64 107,36 -0,67
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,36 105,01 0,33
ALBU Allianz Budownictwo 2012 66,13 65,96 0,26
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 84,15 83,23 1,11
ALPL Allianz Akcji Plus 74,62 74,14 0,65
ALBR Allianz BRIC EUR 51,32 49,68 3,30
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 57,66 56,13 2,73
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 88,67 87,36 1,50
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 70,74 69,63 1,59
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 70,06 69,34 1,04
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 75,02 73,48 2,10
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 78,20 77,00 1,56
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,61 66,33 1,93
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 106,69 107,04 -0,33
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 105,61 105,38 0,22
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2604,40 2605,86 -0,06
CARS BPH Akcji subf. 256,11 254,34 0,70
CADP BPH Obligacji 1 subf. 222,79 222,74 0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,89 1,88 0,53
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 41,10 40,62 1,18
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 61,64 61,54 0,16
CASK BPH Skarbowy subf. 28,52 28,49 0,11
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,94 1,92 1,04
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 13,87 13,84 0,22
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,15 11,16 -0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1040,59 1040,31 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 124,22 124,90 -0,54
INGA ING FIO Akcji typu A i B 226,65 224,15 1,12
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 224,00 222,85 0,52
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 206,13 206,32 -0,09
INRO ING FIO Rosja EUR 50,89 51,58 -1,34
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 12,396 12,37 0,19
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 71,94 71,94 0,00
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 24,875 24,79 0,35
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 195,87 195,33 0,28
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 210,52 210,55 -0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 248,81 246,12 1,09
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,89 181,05 -0,09
INGC ING FIO SMS 154,11 151,42 1,78
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 91,01 89,98 1,14
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 94,97 94,49 0,51
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 115,34 115,43 -0,08
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 105,15 104,86 0,28
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 112,47 112,48 -0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 74,57 74,07 0,68
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 63,22 62,30 1,48
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 61,88 62,53 -1,04
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 64,39 64,09 0,47
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 110,59 109,84 0,68
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,56 122,04 0,43
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 102,13 102,28 -0,15
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 62,76 62,08 1,10
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 153,34 152,17 0,77
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 159,04 159,21 -0,11
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 139,26 139,29 -0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 167,12 166,11 0,61
KBPA KBC Portfel Akcyjny 65,40 64,86 0,83
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,43 114,58 -0,13
KBPY KBC Portfel Pieniężny 115,97 115,99 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 51,69 50,86 1,63
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 51,09 50,39 1,39
WAGA KBC GAMMA SFIO 178,22 178,15 0,04
WABE KBC BETA SFIO 168,50 167,21 0,77
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,61 61,58 1,67
PIO6 PIONEER P FIO 151,35 151,27 0,05
EFOA PIONEER Obligacji FIO 287,45 287,10 0,12
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,30 42,25 0,12
EFZA PIONEER StabW FIO 198,77 197,74 0,52
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 140,04 138,86 0,85
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,76 8,71 0,57
PIO3 PIONEER AP FIO 29,23 28,95 0,97
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,96 9,81 1,53
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 35,92 36,36 -1,21
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,79 28,32 -1,87
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,25 38,26 -0,03
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 39,30 39,25 0,13
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,05 27,22 -0,62
PIO5 PIONEER AA FIO 46,84 47,27 -0,91
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,43 12,42 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,44 9,42 0,21
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,53 8,50 0,35
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,73 9,73 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,61 10,59 0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,47 11,40 0,61
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,60 10,56 0,38
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,22 7,25 -0,41
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,62 5,63 -0,18
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,83 7,77 0,77
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,17 5,14 0,58
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,23 10,19 0,39
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,32 7,31 0,14
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,14 10,05 0,90
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,21 11,17 0,36
PITP PIONEER SFIO TP 19,91 19,82 0,45
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,52 93,06 -0,58
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 72,70 71,60 1,54
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,69 114,12 0,50
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,53 122,44 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 116,06 115,73 0,29
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 83,79 83,21 0,70
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 104,31 104,08 0,22
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 123,73 123,68 0,04
NOAA Noble Fund Akcji 89,91 89,24 0,75
NOMA Noble Fund Mieszany 100,12 99,66 0,46
NOSA Noble Fund Skarbowy 111,03 111,11 -0,07
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 53,04 53,00 0,08
NLUX Noble Fund Luxury 96,46 96,63 -0,18
NOTI Noble Fund Timingowy 118,11 117,36 0,64
NOGR Noble Fund Global Return 106,49 106,53 -0,04
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,22 107,16 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 92,52 91,87 0,71
QUAG QUERCUS Agresywny 93,59 91,59 2,18
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 112,17 111,92 0,22
KBBN KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) 114,77 115,26 -0,43
KBIN KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) 100,85 99,64 1,21
KBKK KBC KLIK PLUS FIZ (5) 109,77 108,30 1,36
KBE2 KBC ELITA II FIZ (5) 90,27 88,16 2,39
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 88,26 87,17 1,25
KBCP KBC PLUS FIZ (5) 94,38 92,34 2,21
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 324,12 349,54 -7,27
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 90,98 89,43 1,73
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 102,49 95,38 7,45
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 91,23 89,60 1,82
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 88,98 87,40 1,81
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 85,92 84,14 2,12
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 84,89 83,25 1,97
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 93,22 88,72 5,07
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 93,04 90,44 2,87
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 85,99 84,32 1,98
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 85,70 83,53 2,60
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 89,63 87,27 2,70
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 84,06 81,31 3,38
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 85,55 83,42 2,55
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 91,80 89,98 2,02
KBE3 KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) 89,06 87,74 1,50
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 69,29 61,49 12,68
KB35 KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) 96,20 93,66 2,71
KBPP KBC PREMIA PLUS FIZ (5) 104,75 101,49 3,21
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 121,10 114,13 6,11
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 102,98 102,09 0,87
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 100,76 95,89 5,08
KB39 KBC POLAND JUMPER 1 FIZ 260425,00 250000,00 4,17
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ 100,00 100,00 0,00
SYMBOL FUNDUSZ 11-08 10-08 Zmiana dzienna %
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 87,60 89,21 -1,80
RBED 130/30European Equities D EUR 67,51 67,86 -0,52
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 25,07 25,24 -0,67
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 45,12 45,02 0,22
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 80,19 80,72 -0,66
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 110,09 110,68 -0,53
RBOP European Opportunities D EUR 55,08 55,24 -0,29
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,89 44,96 -0,16
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 69,35 69,23 0,17
RBPE Robeco Property Equities D EUR 65,83 66,33 -0,75
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 7-08 6-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 291,40 291,89 -0,17
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1567,13 1556,02 0,71
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 380,92 378,22 0,71
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 688,37 689,57 -0,17
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1336,28 1338,13 -0,14
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 585,06 585,87 -0,14
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 607,49 609,22 -0,28
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 372,85 373,91 -0,28
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 803,11 801,70 0,18
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 477,86 477,02 0,18
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 558,64 555,40 0,58
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 489,21 486,38 0,58
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 793,81 796,34 -0,32
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 638,63 640,66 -0,32
KB28 EUROPE C1 (EUR) 198,98 199,33 -0,18
KB29 EUROPE D1 (EUR) 110,66 110,86 -0,18
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 748,37 751,13 -0,37
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 471,02 472,76 -0,37
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 494,74 492,21 0,51
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 734,49 730,74 0,51

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/abs

d2cim12

Podziel się opinią

Share
d2cim12
d2cim12