Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3m7pnv

25.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 24-11 23-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,71 17,64 0,40
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,56 14,55 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,84 15,88 -0,25
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,83 7,81 0,26
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,09 13,09 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,12 11,06 0,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,55 7,56 -0,13
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,56 6,53 0,46
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,41 9,41 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,36 12,40 -0,32
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,07 8,05 0,25
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,12 12,11 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,22 10,13 0,89
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,78 8,57 2,45
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,61 8,32 3,49
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,73 4,66 1,50
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,39 9,23 1,73
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,47 11,18 2,59
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,47 7,33 1,91
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,44 7,31 1,78
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,66 28,46 0,70
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,15 38,86 0,75
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,27 27,18 0,33
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 130,57 127,14 2,70
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 112,75 112,49 0,23
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2879,39 2890,85 -0,40
CARS BPH Akcji Sub 311,79 310,78 0,32
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,08 244,54 -0,19
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,19 2,19 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 48,68 48,80 -0,25
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 70,13 70,05 0,11
CASK BPH Skarbowy Sub 30,33 30,33 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,21 2,22 -0,45
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,01 16,01 0,00
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,37 12,38 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1219,30 1219,38 -0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 145,16 144,43 0,51
CUOB FIO AI Obligacji 173,54 174,19 -0,37
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 158,16 158,03 0,08
CUPA FIO AI Polskich Akcji 402,71 397,62 1,28
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 323,99 323,08 0,28
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 333,16 332,24 0,28
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 350,12 349,20 0,26
DWDP DWS FIO DPW kat A 246,91 247,36 -0,18
DWD2 DWS FIO DPW kat I 248,79 249,24 -0,18
DWD3 DWS FIO DPW kat P 252,44 252,88 -0,17
DWAK DWS FIO Akcji kat A 378,31 375,97 0,62
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 392,49 390,15 0,60
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 411,94 409,58 0,58
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 177,88 177,28 0,34
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,75 200,74 0,00
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,69 201,68 0,00
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 203,38 203,36 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,09 22,08 0,05
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,20 23,19 0,04
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,61 23,60 0,04
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,60 159,59 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 204,20 204,85 -0,32
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 214,41 215,05 -0,30
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 228,53 229,17 -0,28
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,28 51,89 0,75
DWP1 DWS BRIC akt A 81,85 79,87 2,48
BRI2 DWS BRIC akt I 82,59 80,61 2,46
BRI3 DWS BRIC akt P 82,85 80,86 2,46
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 76,57 76,71 -0,18
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 66,70 66,18 0,79
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 71,03 71,36 -0,46
DWP6 DWS Gotówkowy 113,56 113,55 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 187,62 183,33 2,34
GOL2 DWS Gold kat I 189,03 184,74 2,32
GOL3 DWS Gold kat P 189,77 185,47 2,32
DWP8 DWS Agrobiznes 177,94 173,91 2,32
DWP9 DWS Rosja 156,01 149,15 4,60
DW01 DWS Turcja 225,99 218,28 3,53
DW02 DWS Indie i Chiny 199,06 196,90 1,10
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 150,52 148,48 1,37
DW04 DWS Ameryka Łacińska 183,98 174,40 5,49
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 270,77 268,68 0,78
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 257,08 256,30 0,30
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,25 219,78 -0,24
INRO ING FIO Rosja EUR 72,09 70,58 2,14
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 18,16 17,89 1,49
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 91,94 89,76 2,43
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 30,84 30,93 -0,28
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 218,18 217,93 0,11
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 222,55 222,56 0,00
INA2 ING SFIO Akcji 2 302,24 300,50 0,58
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,29 196,86 -0,29
INGC ING Subf. SMS 166,57 166,48 0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,42 84,66 0,90
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 68,63 68,50 0,19
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 69,03 68,23 1,17
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 68,10 67,53 0,84
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 136,17 135,00 0,87
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,27 121,93 0,28
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,90 103,75 0,14
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 114,53 113,48 0,93
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 110,60 109,56 0,95
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 105,29 104,91 0,36
ING6 ING Subf Sektora Energii 109,20 105,40 3,61
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 103,34 100,18 3,15
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 113,3 109,68 3,30
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 101,93 98,04 3,97
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,74 100,41 3,32
IN11 ING Subf Japonia 106,64 106,34 0,28
IN12 ING Subf Nowej Azji 113,48 112,70 0,69
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 110,9 109,18 1,58
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 113,03 110,32 2,46
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 116,95 117,03 -0,07
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 112,84 112,29 0,49
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 112,62 110,49 1,93
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 110,89 109,48 1,29
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 107,54 107,02 0,49
IN21 ING Globalnych Możliwości 105,15 103,09 2,00
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 83,22 82,74 0,58
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 182,07 181,69 0,21
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 170,31 170,67 -0,21
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 149,38 149,34 0,03
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 194,04 193,93 0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,67 83,83 1,00
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,54 122,76 -0,18
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,18 125,15 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 66,74 66,87 -0,19
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,08 62,21 -0,21
WAGA KBC GAMMA SFIO 191,65 191,62 0,02
WABE KBC BETA SFIO 214,77 213,00 0,83
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,11 2,11 0,00
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 67,02 67,04 -0,03
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 159,64 159,65 -0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 300,04 300,13 -0,03
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,45 45,47 -0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,47 102,59 -0,12
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,41 103,46 -0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 212,94 212,73 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 155,84 155,79 0,03
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,47 10,45 0,19
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,42 34,39 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,44 11,45 -0,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,49 37,33 0,43
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,44 9,46 -0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,75 31,19 1,80
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,12 44,20 2,08
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,03 50,03 2,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,45 30,50 3,11
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 56,26 54,28 3,65
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,12 13,16 -0,30
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,97 9,94 0,30
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,13 10,11 0,20
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,06 12,01 0,42
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,96 10,93 0,27
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,48 10,45 0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,47 13,46 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,16 12,23 -0,57
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,22 9,16 0,66
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,91 6,82 1,32
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,78 8,81 -0,34
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,58 7,58 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,37 13,37 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,76 8,74 0,23
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,29 10,29 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,50 12,40 0,81
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,98 12,91 0,54
PITP PIONEER SFIO TP 22,86 22,85 0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,33 124,34 -0,01
PKCZ PKO Zrównoważony 117,26 117,07 0,16
PKCA PKO Akcji 308,55 307,45 0,36
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,94 110,52 -0,52
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 118,02 118,07 -0,04
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,41 113,81 0,53
SUPA SUPERFUND A (4) 890,83 899,90 -1,01
SUAD SUPERFUND A USD (4) 298,86 308,01 -2,97
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 224,42 227,77 -1,47
SUPB SUPERFUND B (4) 1006,71 1021,25 -1,42
SUBD SUPERFUND B USD (4) 337,73 349,54 -3,38
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 253,61 258,48 -1,88
SUPC SUPERFUND C (4) 881,26 896,43 -1,69
SUCD SUPERFUND C USD (4) 295,65 306,82 -3,64
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 222,01 226,89 -2,15
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 825,44 807,82 2,18
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 276,92 276,49 0,16
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 207,95 204,46 1,71
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1201,48 1200,94 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 403,07 411,04 -1,94
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 302,68 303,96 -0,42
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 707,65 709,11 -0,21
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 237,40 242,70 -2,18
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 178,27 179,48 -0,67
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 85,78 85,60 0,21
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 28,78 29,50 -2,44
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,61 21,70 -0,41
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,74 93,79 -1,12
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 31,11 32,32 -3,74
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,36 23,78 -1,77
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 94,04 93,63 0,44
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,07 127,79 0,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,62 128,61 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 125,99 125,87 0,10
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,36 111,56 -0,18
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,46 141,71 -0,18
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,60 101,55 0,05
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 105,40 105,23 0,16
FOAK FORTIS FIO AKCJI 148,55 148,70 -0,10
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,67 132,78 -0,08
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 239,62 238,84 0,33
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 347,59 347,09 0,14
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 207,14 205,30 0,90
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 166,47 165,59 0,53
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 131,66 131,43 0,17
NOAA Noble Fund Akcji 118,03 117,19 0,72
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,22 69,97 0,36
NOGR Noble Fund Global Return 129,46 128,63 0,65
NOMA Noble Fund Mieszany 120,54 120,11 0,36
NOSA Noble Fund Skarbowy 117,85 118,07 -0,19
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,61 116,58 0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 130,79 130,37 0,32
NOAF Noble Fund Africa 108,34 109,82 -1,35
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,97 114,97 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 115,65 115,50 0,13
QUAG QUERCUS Agresywny 139,23 138,68 0,40
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 142,01 140,05 1,40
QURO QUERCUS Rosja 103,78 99,69 4,10
QUSH QUERCUS short 88,29 89,21 -1,03
QULE QUERCUS lev 128,76 126,15 2,07
SYMBOL FUNDUSZ: 25-11 24-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 238,84 236,98 0,78
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,92 192,83 0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 210,35 209,86 0,23
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139258,05 139233,05 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 257,89 258,44 -0,21
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 267,44 267,42 0,01
UNIA UniKORONA Akcje Sub 183,21 182,76 0,25
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 208,54 208,59 -0,02
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 216,38 215,77 0,28
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 23-11 22-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 302,58 300,07 0,84
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1846,70 1846,85 -0,01
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 401,37 401,40 -0,01
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 766,93 759,77 0,94
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1657,39 1661,08 -0,22
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 626,46 627,85 -0,22
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 673,82 672,94 0,13
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 377,00 376,51 0,13
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 880,94 879,27 0,19
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 475,86 474,96 0,19
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 629,97 628,69 0,20
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 531,31 529,88 0,27
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 802,96 803,64 -0,08
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 621,91 622,43 -0,08
KB28 EUROPE C1 (EUR) 210,41 209,35 0,51
KB29 EUROPE D1 (EUR) 107,05 106,51 0,51
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 868,27 866,77 0,17
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 497,81 496,95 0,17
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 489,23 491,26 -0,41
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 815,99 819,38 -0,41

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv