Trwa ładowanie...
dm75u1a
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
dm75u1a
SYMB FUNDUSZ 16-09 15-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,42 14,19 1,62
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,03 12,92 0,85
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,26 14,16 0,71
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,67 6,61 0,91
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 11,94 11,94 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,31 10,15 1,58
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,26 6,20 0,97
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,37 5,29 1,51
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,37 8,28 1,09
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,45 11,37 0,70
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 6,89 6,84 0,73
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,11 11,11 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,77 8,59 2,10
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,64 7,53 1,46
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,04 6,93 1,59
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,23 4,15 1,93
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,28 9,27 0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,23 10,11 1,19
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 9,01 8,89 1,35
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,45 143,24 -0,55
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 121,32 120,81 0,42
ALAK Allianz Akcji FIO 150,01 148,72 0,87
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,82 118,96 -0,12
ALWA Allianz Walutowy FIO 103,57 104,56 -0,95
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,54 105,89 -0,33
ALBU Allianz Budownictwo 2012 65,39 63,76 2,56
ALMS Allianz Małych i Średnich SSub 84,91 84,95 -0,05
ALPL Allianz Akcji Plus 74,67 74,76 -0,12
ALBR Allianz BRIC EUR 52,91 51,91 1,93
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 58,73 57,81 1,59
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 92,06 90,19 2,07
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 75,46 74,92 0,72
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 73,58 73,20 0,52
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 75,37 75,23 0,19
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 82,95 81,62 1,63
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 69,13 68,69 0,64
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,27 25,08 0,76
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,55 33,08 1,42
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,69 24,60 0,37
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 111,20 110,34 0,78
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 105,24 104,65 0,56
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2613,45 2597,05 0,63
CARS BPH Akcji Sub 264,14 259,46 1,80
CADP BPH Obligacji 1 Sub 223,79 223,15 0,29
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,92 1,90 1,05
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub 43,21 42,57 1,50
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 64,20 63,05 1,82
CASK BPH Skarbowy Sub 28,69 28,69 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,05 2,03 0,99
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,08 13,98 0,72
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,22 11,14 0,72
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1044,47 1044,30 0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 122,48 120,76 1,42
CUOB FIO AI Obligacji 163,17 162,27 0,55
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 145,26 144,54 0,50
CUPA FIO AI Polskich Akcji 310,65 304,74 1,94
DWZR DWS FIO Zrównoważony 285,28 282,05 1,15
DWDP DWS FIO DPW 233,32 232,63 0,30
DWAK DWS FIO Akcji 317,63 310,94 2,15
INGA ING FIO Akcji typu A i B 228,96 224,74 1,88
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 225,93 223,16 1,24
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,74 204,33 0,69
INRO ING FIO Rosja EUR 55,33 54,56 1,41
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 13,332 13,10 1,75
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 74,49 73,75 1,00
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,378 25,86 1,99
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 196,80 194,76 1,05
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 212,27 211,95 0,15
INA2 ING SFIO Akcji 2 249,97 245,99 1,62
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,80 179,42 0,77
INGC ING FIO SMS 156,34 154,27 1,34
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 92,02 90,35 1,85
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 95,78 94,61 1,24
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 115,27 114,42 0,74
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 105,65 104,58 1,02
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 113,28 113,14 0,12
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 77,62 76,34 1,68
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 69,42 68,61 1,18
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 65,84 64,92 1,42
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 67,54 66,46 1,63
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 117,00 116,03 0,84
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 123,03 121,88 0,94
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KASub 90 103,78 103,52 0,25
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 64,40 63,13 2,01
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 154,80 153,14 1,08
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 159,16 158,26 0,57
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 140,41 140,19 0,16
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 168,87 167,18 1,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 66,07 64,57 2,32
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,49 113,77 0,63
KBPY KBC Portfel Pieniężny 117,06 116,86 0,17
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich SSub 52,87 52,22 1,24
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,69 52,08 1,17
WAGA KBC GAMMA SFIO 179,36 179,08 0,16
WABE KBC BETA SFIO 169,22 166,28 1,77
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,95 1,94 0,52
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,46 61,44 1,66
PIO6 PIONEER P FIO 151,91 151,90 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 288,47 287,51 0,33
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,34 42,15 0,45
EFZA PIONEER StabW FIO 201,50 200,02 0,74
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 143,87 142,42 1,02
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,98 8,85 1,47
PIO3 PIONEER AP FIO 30,15 29,68 1,58
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,41 10,22 1,86
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,02 37,10 -0,22
PIAE PIONEER Akcji EuroSub 30,03 29,65 1,28
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,29 38,60 -0,80
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 40,49 40,55 -0,15
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,39 27,43 -0,15
PIO5 PIONEER AA FIO 48,08 47,87 0,44
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,46 12,41 0,40
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,64 9,56 0,84
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,79 8,68 1,27
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,74 9,73 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,54 10,44 0,96
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,01 10,01 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,84 11,73 0,94
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,97 10,89 0,73
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,81 7,66 1,96
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,01 5,90 1,86
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,15 8,03 1,49
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,51 5,44 1,29
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,76 10,68 0,75
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,27 7,15 1,68
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,57 10,50 0,67
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,52 11,49 0,26
PITP PIONEER SFIO TP 20,14 20,01 0,65
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 113,61 113,14 0,42
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 104,91 104,40 0,49
PKCA PKO/CS Akcji 264,91 263,01 0,72
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,63 105,30 0,31
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 108,03 107,27 0,71
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 94,32 92,84 1,59
SUPA SUPERFUND A (4) 1023,68 1027,05 -0,33
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 246,66 249,92 -1,30
SUAD SUPERFUND A USD (4) 362,51 362,11 0,11
SUPB SUPERFUND B (4) 1166,02 1170,57 -0,39
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 280,96 284,84 -1,36
SUBD SUPERFUND B USD (4) 412,91 412,71 0,05
SUPC SUPERFUND C (4) 1055,44 1061,11 -0,53
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 254,32 258,21 -1,51
SUCD SUPERFUND C USD (4) 373,75 374,12 -0,10
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 105,15 106,12 -0,91
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1117,41 1118,01 -0,05
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 269,25 272,05 -1,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 395,70 394,18 0,39
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 764,41 770,33 -0,77
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 184,19 187,45 -1,74
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 270,69 271,60 -0,33
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 692,80 690,32 0,36
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 166,94 167,98 -0,62
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 245,33 243,39 0,80
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 96,73 96,49 0,25
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,31 23,17 0,58
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 34,25 33,84 1,22
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 75,36 73,89 1,99
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 115,16 114,24 0,81
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,62 122,65 -0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 116,58 116,10 0,41
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 84,32 84,09 0,27
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 104,90 104,52 0,36
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 125,54 124,31 0,99
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 230,11 227,31 1,23
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 289,03 284,10 1,74
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 177,53 174,62 1,67
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 150,02 148,34 1,13
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 120,64 119,79 0,71
NOAA Noble Fund Akcji 91,98 90,57 1,56
NOMA Noble Fund Mieszany 101,65 100,81 0,83
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,71 110,33 0,34
NMSS Noble Fund Małych i Średnich SSub 54,36 54,00 0,67
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 98,84 98,03 0,83
NOTI Noble Fund Timingowy 118,76 118,73 0,03
NOGR Noble Fund Global Return 107,51 106,97 0,50
SKAK SKARBIEC Kasa 273,28 273,21 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 258,88 256,31 1,00
SKAA SKARBIEC Akcja 257,82 255,05 1,09
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,66 107,59 0,07
QUSE QUERCUS Selektywny 94,85 94,61 0,25
QUAG QUERCUS Agresywny 100,37 99,31 1,07
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 119,04 117,40 1,40
SYMBOL FUNDUSZ 17-09 16-09 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 196,93 196,17 0,39
SEB2 NOVO Obligacji FIO 179,89 179,51 0,21
SEB3 NOVO Akcji FIO 214,52 212,72 0,85
KHPŁ Korporacyjny SFIO 132260,71 132244,66 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 231,88 230,32 0,68
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 233,05 231,07 0,86
UNIA UniKORONA (Akcje) Sub 150,64 149,04 1,07
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 93,45 91,75 1,85
RBED 130/30European Equities D EUR 70,75 69,64 1,59
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 26,48 26,11 1,42
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 44,67 43,88 1,80
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 84,95 83,47 1,77
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 119,07 118,21 0,73
RBOP European Opportunities D EUR 57,85 57,00 1,49
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,53 44,55 -0,04
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,32 70,37 -0,07
RBPE Robeco Property Equities D EUR 70,33 68,95 2,00
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 178,90 177,37 0,86
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 167,80 166,83 0,58
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 15-09 14-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 295,26 295,73 -0,16
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1573,21 1565,79 0,47
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 382,39 380,59 0,47
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 697,48 698,51 -0,15
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1401,94 1389,61 0,89
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 613,81 608,41 0,89
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 619,22 619,29 -0,01
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 379,99 380,04 -0,01
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 807,58 806,05 0,19
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 480,52 479,61 0,19
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 568,22 566,52 0,30
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 497,61 496,12 0,30
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 809,70 807,49 0,27
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 651,40 649,62 0,27
KB28 EUROPE C1 (EUR) 201,45 201,56 -0,05
KB29 EUROPE D1 (EUR) 112,04 112,10 -0,05
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 770,38 771,51 -0,15
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 484,88 485,59 -0,15
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 492,25 488,53 0,76
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 730,80 725,27 0,76

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

dm75u1a

Podziel się opinią

Share
dm75u1a
dm75u1a