Trwa ładowanie...
d1zqgk5
d1zqgk5
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d1zqgk5
SYMB FUNDUSZ 4-03 3-03 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 9,82 9,50 3,37
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 10,90 10,82 0,74
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 12,87 12,95 -0,62
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,28 5,16 2,33
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,55 11,55 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 7,31 7,25 0,83
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 4,02 3,93 2,29
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 3,74 3,62 3,31
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,19 7,11 1,13
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,20 10,27 -0,68
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 5,67 5,54 2,35
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,76 10,76 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 5,44 5,26 3,42
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,47 5,30 3,21
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,70 4,50 4,44
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,59 3,50 2,57
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 9,58 9,51 0,74
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 8,49 8,31 2,17
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,63 8,44 2,25
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,80 138,44 0,98
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 111,39 108,02 3,12
ALAK Allianz Akcji FIO 98,69 94,41 4,53
ALPI Allianz Pieniężny FIO 115,29 115,17 0,10
ALWA Allianz Walutowy FIO 122,57 121,80 0,63
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 81,23 78,42 3,58
ALBU Allianz Budownictwo 2012 47,28 45,19 4,62
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 50,30 48,89 2,88
ALPL Allianz Akcji Plus 47,50 45,11 5,30
ALBR Allianz BRIC EUR 30,23 28,90 4,60
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 37,31 36,43 2,42
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 63,97 61,85 3,43
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 50,69 50,15 1,08
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 45,78 45,87 -0,20
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 62,99 62,37 0,99
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 56,23 55,00 2,24
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 54,29 53,21 2,03
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 17,16 17,16 0,00
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 19,73 19,33 2,07
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 18,86 18,72 0,75
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2297,45 2299,67 -0,10
CARS BPH Akcji subf. 176,07 171,31 2,78
CADP BPH Obligacji 1 subf. 199,59 199,83 -0,12
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,48 1,46 1,37
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 26,09 25,66 1,68
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 41,18 40,06 2,80
CASK BPH Skarbowy subf. 27,35 27,33 0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,20 1,17 2,56
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 11,17 11,08 0,81
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,17 10,17 0,00
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1023,29 1022,99 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 113,05 110,85 1,98
CUOB CU Obligacji 150,65 150,64 0,01
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 122,88 122,21 0,55
CUPA CU Polskich Akcji 191,90 186,64 2,82
INGA ING FIO Akcji typu A i B 153,34 148,90 2,98
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 179,02 175,74 1,87
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 198,45 197,92 0,27
INRO ING FIO Rosja EUR 33,85 32,64 3,71
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 7,137 6,88 3,73
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 53,55 52,01 2,96
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 14,127 13,85 2,03
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 167,93 165,96 1,19
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 204,96 204,93 0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 171,87 166,90 2,98
ING2 ING SFIO Obligacji 2 173,33 172,78 0,32
INGC ING FIO SMS 103,05 100,87 2,16
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 61,49 59,70 3,00
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 76,03 74,64 1,86
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 111,09 110,82 0,24
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 90,15 89,06 1,22
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 109,51 109,46 0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 46,49 45,42 2,36
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 40,91 39,68 3,10
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 31,44 30,88 1,81
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 39,64 39,21 1,10
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 78,67 77,13 2,00
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 96,83 96,80 0,03
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 96,50 96,14 0,37
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 40,28 39,26 2,60
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 120,43 118,63 1,52
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 152,57 152,10 0,31
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 135,15 134,99 0,12
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 140,10 138,73 0,99
KBPA KBC Portfel Akcyjny 43,25 41,66 3,82
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 109,55 109,31 0,22
KBPY KBC Portfel Pieniężny 112,26 112,17 0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 30,95 30,38 1,88
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 32,48 32,28 0,62
WAGA KBC GAMMA SFIO 172,48 172,16 0,19
WABE KBC BETA SFIO 122,46 119,11 2,81
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,82 1,83 -0,55
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 39,35 39,48 -0,33
PIO6 PIONEER P FIO 145,05 145,14 -0,06
EFOA PIONEER Obligacji FIO 274,00 274,02 -0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,75 39,76 -0,03
EFZA PIONEER StabW FIO 159,47 157,60 1,19
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 98,71 96,41 2,39
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,04 5,94 1,68
PIO3 PIONEER AP FIO 18,13 17,48 3,72
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 3,16 3,10 1,94
PIMI PIONEER MISS RP FIO 5,75 5,64 1,95
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 35,35 35,73 -1,06
PIAE PIONEER Akcji Europ. 24,34 23,38 4,11
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 43,57 43,34 0,53
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 35,81 35,37 1,24
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,43 26,83 2,24
PIO5 PIONEER AA FIO 43,64 42,24 3,31
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,79 11,78 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 7,94 7,83 1,40
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 6,67 6,51 2,46
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,52 9,52 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,41 8,33 0,96
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 7,86 7,84 0,26
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 4,49 4,35 3,22
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,15 4,02 3,23
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,23 5,15 1,55
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,13 3,10 0,97
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,38 7,42 -0,54
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 5,91 5,89 0,34
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 8,39 8,43 -0,47
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,42 10,45 -0,29
PITP PIONEER SFIO TP 17,16 17,00 0,94
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 99,55 98,60 0,96
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 87,28 85,93 1,57
PKCA PKO/CS Akcji 186,49 181,50 2,75
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 102,26 102,16 0,10
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 95,00 94,09 0,97
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 65,81 63,81 3,13
SUPA SUPERFUND A (4) 1456,84 1451,21 0,39
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 307,14 311,49 -1,40
SUAD SUPERFUND A USD (4) 384,33 399,65 -3,83
SUPB SUPERFUND B (4) 1902,29 1888,47 0,73
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 401,06 405,34 -1,06
SUBD SUPERFUND B USD (4) 501,84 520,07 -3,50
SUPC SUPERFUND C (4) 1930,99 1920,35 0,55
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 407,11 412,18 -1,23
SUCD SUPERFUND C USD (4) 509,42 528,85 -3,67
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 174,55 173,05 0,87
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1063,36 1062,95 0,04
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 224,19 228,15 -1,74
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 280,53 292,73 -4,17
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 1110,75 1122,70 -1,06
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 234,18 240,97 -2,82
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 293,03 309,18 -5,22
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 821,64 812,43 1,13
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 173,22 174,38 -0,66
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 216,76 223,74 -3,12
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 47,39 46,07 2,87
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 94,91 93,06 1,99
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 119,69 119,63 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 104,06 103,01 1,02
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 67,19 66,78 0,61
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,13 100,13 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 116,99 116,95 0,03
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 182,75 180,87 1,04
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 192,94 188,15 2,55
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 123,94 120,96 2,46
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 120,72 119,07 1,39
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 105,00 104,18 0,79
NOAA Noble Fund Akcji 59,92 58,02 3,27
NOMA Noble Fund Mieszany 80,74 79,17 1,98
NOSA Noble Fund Skarbowy 107,65 107,58 0,07
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 40,44 40,05 0,97
NLUX Noble Fund Luxury 78,14 75,42 3,61
NOTI Noble Fund Timingowy 110,98 110,93 0,05
SKAK SKARBIEC Kasa 266,01 265,92 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 200,38 197,51 1,45
SKAA SKARBIEC Akcja 172,45 168,51 2,34
SYMBOL FUNDUSZ 05-03 04-03 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 151,66 151,09 0,38
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 172,28 172,14 0,08
SEB3 SEB3 Akcji FIO 127,78 127,02 0,60
DWZR DWS FIO Zrównoważony 222,88 221,23 0,75
DWAK DWS FIO Akcji 212,02 210,73 0,61
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 133919,18 133899,03 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 214,39 214,14 0,12
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 176,84 175,98 0,49
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 94,64 93,72 0,98
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 55,08 53,29 3,36
RBED 130/30European Equities D EUR 50,92 49,48 2,91
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 18,23 17,72 2,88
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 28,68 28,29 1,38
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 49,06 47,97 2,27
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 63,00 61,73 2,06
RBOP European Opportunities D EUR 34,34 32,69 5,05
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 37,76 37,10 1,78
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 67,98 68,23 -0,37
RBPE Robeco Property Equities D EUR 41,97 41,47 1,21
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 133,18 132,77 0,31
GTAK IDEA Akcji FIO 112,20 111,85 0,31
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 3-03 2-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 303,58 303,95 -0,12
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1393,85 1390,29 0,26
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 338,80 337,93 0,26
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 714,10 715,00 -0,13
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1107,66 1113,33 -0,51
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 484,96 487,44 -0,51
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 533,93 536,16 -0,42
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 327,75 329,12 -0,42
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 725,95 725,42 0,07
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 431,95 431,63 0,07
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 546,38 547,50 -0,20
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 478,49 479,47 -0,20
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 749,33 748,54 0,11
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 602,84 602,21 0,10
KB28 EUROPE C1 (EUR) 185,48 185,52 -0,02
KB29 EUROPE D1 (EUR) 103,15 103,18 -0,03
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 672,51 675,90 -0,50
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 423,28 425,41 -0,50
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 421,53 419,16 0,57
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 625,81 622,29 0,57

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d1zqgk5

Podziel się opinią

Share
d1zqgk5
d1zqgk5