Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d13c6sv

19.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 18-02 17-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,98 15,12 -0,93
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,57 13,61 -0,29
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,19 15,17 0,13
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,76 6,80 -0,59
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,41 12,41 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,47 10,52 -0,48
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,65 6,67 -0,30
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,57 5,63 -1,07
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,62 8,64 -0,23
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 12,02 12,01 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,02 7,05 -0,43
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,48 11,48 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,00 9,08 -0,88
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,66 7,68 -0,26
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,28 7,27 0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,20 4,16 0,96
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,04 9,02 0,22
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,03 10,05 -0,20
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 7,73 7,68 0,65
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,19 140,84 0,25
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,97 124,61 -0,51
ALAK Allianz Akcji FIO 156,54 157,69 -0,73
ALPI Allianz Pieniężny FIO 120,05 120,04 0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 102,17 101,52 0,64
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 107,44 107,48 -0,04
ALBU Allianz Budownictwo 2012 71,13 71,43 -0,42
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 88,54 88,71 -0,19
ALPL Allianz Akcji Plus 75,95 76,61 -0,86
ALBR Allianz BRIC EUR 60,31 59,81 0,84
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 67,43 66,62 1,22
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 97,52 97,31 0,22
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 81,53 80,93 0,74
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 75,83 75,50 0,44
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 81,61 80,56 1,30
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 79,18 78,95 0,29
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,93 66,44 0,74
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,34 26,41 -0,27
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,60 35,76 -0,45
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,57 25,57 0,00
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 115,47 114,64 0,72
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 108,46 108,59 -0,12
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2711,63 2707,71 0,14
CARS BPH Akcji Sub 274,28 275,71 -0,52
CADP BPH Obligacji 1 Sub 231,59 231,36 0,10
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,99 1,99 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 43,99 43,97 0,05
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 64,24 64,55 -0,48
CASK BPH Skarbowy Sub 29,37 29,38 -0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,93 1,94 -0,52
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,66 14,66 0,00
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,54 11,51 0,26
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1057,76 1057,83 -0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 125,37 124,50 0,70
CUOB FIO AI Obligacji 168,46 168,37 0,05
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 145,49 145,62 -0,09
CUPA FIO AI Polskich Akcji 330,28 333,17 -0,87
DWZR DWS FIO Zrównoważony 292,40 293,90 -0,51
DWDP DWS FIO DPW 239,41 239,39 0,01
DWAK DWS FIO Akcji 325,09 328,83 -1,14
INGA ING FIO Akcji typu A i B 230,43 232,60 -0,93
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 232,31 233,44 -0,48
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 211,27 211,27 0,00
INRO ING FIO Rosja EUR 64,63 65,05 -0,65
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 16,2163 16,3123 -0,59
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 78,29 77,89 0,51
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,6746 26,8521 -0,66
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 202,43 203,01 -0,29
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 216,58 216,39 0,09
INA2 ING SFIO Akcji 2 258,38 260,33 -0,75
ING2 ING SFIO Obligacji 2 186,78 186,75 0,02
INGC ING FIO SMS 153,20 153,31 -0,07
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 92,24 93,12 -0,95
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 98,57 99,05 -0,48
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 118,39 118,39 0,00
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 108,70 109,01 -0,28
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 115,30 115,23 0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 78,15 78,23 -0,10
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 65,04 65,14 -0,15
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 63,90 64,40 -0,78
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 66,88 67,08 -0,30
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 123,85 123,79 0,05
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 120,39 120,59 -0,17
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 103,53 103,36 0,16
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 106,44 105,79 0,61
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 102,53 101,99 0,53
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 103,01 102,58 0,42
ING6 ING Subf Sektora Energii 101,10 99,85 1,25
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 98,54 97,73 0,83
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 105,60 104,35 1,20
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 109,90 109,57 0,30
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 106,46 105,06 1,33
IN11 ING Subf Japonia 107,10 107,13 -0,03
IN12 ING Subf Nowej Azji 95,08 95,72 -0,67
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 97,06 97,18 -0,12
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 98,73 97,32 1,45
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 103,97 102,87 1,07
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 99,54 99,26 0,28
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 102,95 102,53 0,41
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 97,44 97,77 -0,34
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 99,80 99,83 -0,03
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 69,36 70,04 -0,97
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 162,63 163,16 -0,32
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 163,06 162,89 0,10
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 143,40 143,27 0,09
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 177,25 177,47 -0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,54 71,20 -0,93
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 117,35 117,24 0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 119,95 119,84 0,09
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,42 55,57 -0,27
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,92 54,91 0,02
WAGA KBC GAMMA SFIO 183,98 183,82 0,09
WABE KBC BETA SFIO 179,97 181,61 -0,90
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 64,44 64,33 0,17
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 155,00 155,06 -0,04
EFOA PIONEER Obligacji FIO 294,71 294,82 -0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,61 43,60 0,02
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 206,00 206,41 -0,20
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 147,23 147,80 -0,39
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,35 9,36 -0,11
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 31,23 31,43 -0,64
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,58 10,58 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,88 36,91 -0,08
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,22 29,11 0,38
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,30 40,91 0,95
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 45,45 44,82 1,41
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 29,11 28,75 1,25
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 50,81 50,11 1,40
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,80 12,80 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,97 9,99 -0,20
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,11 9,14 -0,33
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,91 9,91 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,93 10,98 -0,46
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,12 10,15 -0,30
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,17 12,20 -0,25
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,21 11,22 -0,09
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,10 8,13 -0,37
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,06 6,04 0,33
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,04 8,08 -0,50
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,52 6,50 0,31
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,98 11,97 0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,94 7,95 -0,13
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,06 10,06 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,29 11,20 0,80
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,10 12,05 0,41
PITP PIONEER SFIO TP 21,05 21,10 -0,24
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 116,21 116,56 -0,30
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 106,38 106,94 -0,52
PKCA PKO/CS Akcji 266,26 268,40 -0,80
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 107,60 107,61 -0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,16 111,49 -0,30
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 99,42 100,29 -0,87
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,56 70,27 3,26
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,72 24,23 2,02
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,21 17,62 3,35
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 74,13 71,14 4,20
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 25,26 24,11 4,77
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 18,60 17,54 6,04
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 75,33 72,29 4,21
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 25,67 24,50 4,78
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 18,90 17,83 6,00
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 74,33 71,33 4,21
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 25,33 24,18 4,76
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 18,65 17,59 6,03
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 79,89 79,89 0,00
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,22 27,54 -1,16
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,05 20,03 0,10
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 78,60 78,94 -0,43
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 118,56 119,12 -0,47
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 124,87 124,89 -0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 119,48 119,79 -0,26
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 86,89 86,54 0,40
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,92 110,54 0,34
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 130,07 130,15 -0,06
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 229,43 230,27 -0,36
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 298,76 300,90 -0,71
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 180,52 181,72 -0,66
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 151,90 152,49 -0,39
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 122,48 122,72 -0,20
NOAA Noble Fund Akcji 99,28 100,12 -0,84
NOMA Noble Fund Mieszany 106,55 107,19 -0,60
NOSA Noble Fund Skarbowy 113,53 113,53 0,00
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 59,84 59,82 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 103,09 103,19 -0,10
NOTI Noble Fund Timingowy 119,87 120,27 -0,33
NOGR Noble Fund Global Return 113,49 113,82 -0,29
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 110,09 110,10 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 103,42 103,29 0,13
QUAG QUERCUS Agresywny 115,95 115,72 0,20
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 127,88 128,78 -0,70
SYMBOL FUNDUSZ 19-02 18-02 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,87 196,62 -0,38
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 184,10 184,36 -0,14
SEB3 NOVO FIO Akcji 208,85 210,44 -0,76
KHPŁ Korporacyjny SFIO 134950,19 134931,60 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 245,92 245,95 -0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 240,82 241,70 -0,36
UNIA UniKORONA Akcje Sub 155,98 157,10 -0,71
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 186,82 187,20 -0,20
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 171,47 171,28 0,11
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 17-02 16-02 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 293,73 293,56 0,06
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1742,86 1733,24 0,56
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 399,57 397,37 0,55
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 720,11 719,65 0,06
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1447,21 1445,04 0,15
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 582,71 581,83 0,15
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 646,71 646,46 0,04
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 377,97 377,82 0,04
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 839,58 837,06 0,30
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 473,52 472,10 0,30
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 602,88 600,53 0,39
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 519,37 517,36 0,39
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 803,44 803,01 0,05
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 633,56 633,22 0,05
KB28 EUROPE C1 (EUR) 208,06 207,55 0,25
KB29 EUROPE D1 (EUR) 110,55 110,28 0,24
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 796,99 798,85 -0,23
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 477,05 478,17 -0,23
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 490,54 488,34 0,45
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 775,59 772,11 0,45
SKAK SKARBIEC Kasa 278,05 278,01 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 262,81 260,51 0,88
SKAA SKARBIEC Akcja 266,87 263,83 1,15

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv