Trwa ładowanie...
d3y66an
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3y66an
SYMB FUNDUSZ 9-09 8-09 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 14,81 14,72 0,61
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 13,08 13,04 0,31
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 14,18 14,15 0,21
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,76 6,73 0,45
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,94 11,93 0,08
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 10,23 10,18 0,49
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 6,37 6,37 0,00
AIPA AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A 5,51 5,48 0,55
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA 8,44 8,41 0,36
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 11,34 11,35 -0,09
AIPZ AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf 6,97 6,95 0,29
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. kat A 11,11 11,10 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. kat A 8,73 8,72 0,11
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A 7,47 7,51 -0,53
AIP8 AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A 6,82 6,81 0,15
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 4,07 4,03 0,99
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 9,16 9,15 0,11
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 10,00 10,02 -0,20
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,07 8,93 1,57
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,44 141,77 -0,23
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,14 122,47 -0,27
ALAK Allianz Akcji FIO 151,24 151,22 0,01
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,74 118,71 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 103,88 104,09 -0,20
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,79 106,07 -0,26
ALBU Allianz Budownictwo 2012 65,04 65,51 -0,72
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 84,85 85,72 -1,01
ALPL Allianz Akcji Plus 74,49 74,95 -0,61
ALBR Allianz BRIC EUR 51,11 50,71 0,79
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 57,36 57,34 0,03
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 90,33 91,11 -0,86
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 73,16 73,18 -0,03
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 71,60 70,93 0,94
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 74,49 74,65 -0,21
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 80,44 80,81 -0,46
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,89 67,68 0,31
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,31 25,19 0,48
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,82 33,61 0,62
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,63 24,57 0,24
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 108,31 108,01 0,28
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 106,04 105,83 0,20
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2594,12 2598,33 -0,16
CARS BPH Akcji subf. 268,85 267,33 0,57
CADP BPH Obligacji 1 subf. 223,23 223,39 -0,07
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,94 1,93 0,52
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 43,83 43,74 0,21
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 63,71 63,53 0,28
CASK BPH Skarbowy subf. 28,68 28,68 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 2,06 2,04 0,98
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 14,14 14,13 0,07
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,11 11,10 0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1043,78 1043,53 0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 120,93 120,93 0,00
CUOB FIO AI Obligacji 162,57 162,75 -0,11
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 145,15 145,17 -0,01
CUPA FIO AI Polskich Akcji 314,36 312,43 0,62
DWZR DWS FIO Zrównoważony 290,01 288,80 0,42
DWDP DWS FIO DPW 232,78 233,00 -0,09
DWAK DWS FIO Akcji 324,86 322,32 0,79
INGA ING FIO Akcji typu A i B 234,00 232,74 0,54
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 228,52 228,02 0,22
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,03 205,47 -0,21
INRO ING FIO Rosja EUR 52,5 51,55 1,84
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 12,775 12,58 1,53
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 72,79 72,95 -0,22
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,664 25,68 -0,08
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 197,88 197,82 0,03
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 211,92 212,10 -0,08
INA2 ING SFIO Akcji 2 255,84 254,56 0,50
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,21 180,64 -0,24
INGC ING FIO SMS 159,44 159,01 0,27
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 93,94 93,44 0,54
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 96,85 96,64 0,22
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 114,75 115,00 -0,22
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 106,23 106,19 0,04
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 113,14 113,21 -0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 78,86 78,26 0,77
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 68,96 68,49 0,69
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 65,38 65,10 0,43
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 66,62 66,30 0,48
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 116,77 115,66 0,96
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 121,86 122,10 -0,20
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 103,29 103,02 0,26
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 66,43 66,04 0,59
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 158,38 157,83 0,35
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 159,01 159,18 -0,11
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 140,25 140,19 0,04
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 171,28 171,08 0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 68,54 67,82 1,06
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,30 114,45 -0,13
KBPY KBC Portfel Pieniężny 116,96 116,91 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 54,54 54,45 0,17
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,51 53,47 0,07
WAGA KBC GAMMA SFIO 179,02 179,03 -0,01
WABE KBC BETA SFIO 174,27 172,97 0,75
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,94 1,93 0,52
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,92 62,60 0,51
PIO6 PIONEER P FIO 151,82 151,79 0,02
EFOA PIONEER Obligacji FIO 287,76 287,91 -0,05
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,22 42,24 -0,05
EFZA PIONEER StabW FIO 203,40 202,98 0,21
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 146,07 145,28 0,54
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,01 8,98 0,33
PIO3 PIONEER AP FIO 30,86 30,61 0,82
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,48 10,45 0,29
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,44 36,42 0,05
PIAE PIONEER Akcji Europ. 29,05 28,68 1,29
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,19 38,22 -0,08
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 39,19 39,05 0,36
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,01 26,88 0,48
PIO5 PIONEER AA FIO 46,98 46,56 0,90
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,42 12,43 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,64 9,60 0,42
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,78 8,73 0,57
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,73 9,73 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,68 10,64 0,38
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,01 10,01 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,65 11,70 -0,43
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,85 10,87 -0,18
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,50 7,47 0,40
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,80 5,75 0,87
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,02 8,06 -0,50
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,29 5,26 0,57
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,56 10,57 -0,09
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,23 7,14 1,26
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,38 10,36 0,19
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,40 11,40 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 20,24 20,21 0,15
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 113,78 113,74 0,04
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 105,30 105,27 0,03
PKCA PKO/CS Akcji 267,10 266,96 0,05
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,39 105,47 -0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 108,69 108,55 0,13
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 96,74 96,16 0,60
SUPA SUPERFUND A (4) 1027,05 1023,97 0,30
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 249,92 244,83 2,08
SUAD SUPERFUND A USD (4) 362,11 348,28 3,97
SUPB SUPERFUND B (4) 1170,57 1165,84 0,41
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 284,84 278,76 2,18
SUBD SUPERFUND B USD (4) 412,71 396,53 4,08
SUPC SUPERFUND C (4) 1061,11 1056,03 0,48
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 258,21 252,50 2,26
SUCD SUPERFUND C USD (4) 374,12 359,18 4,16
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 105,50 104,18 1,27
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1118,01 1115,90 0,19
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 272,05 266,81 1,96
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 394,18 379,54 3,86
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 770,33 763,38 0,91
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 187,45 182,53 2,70
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 271,60 259,64 4,60
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 690,32 695,96 -0,81
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 167,98 166,41 0,95
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 243,39 236,71 2,82
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 95,60 95,26 0,36
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,26 23,25 0,05
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 33,71 33,54 0,50
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 76,57 76,03 0,71
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,82 116,40 0,36
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,62 122,60 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 117,38 117,17 0,18
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 85,50 85,64 -0,16
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 104,52 104,24 0,27
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 124,22 124,19 0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 228,39 227,73 0,29
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 292,34 290,75 0,55
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 180,27 178,90 0,77
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 151,28 150,65 0,42
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 121,04 120,84 0,17
NOAA Noble Fund Akcji 93,86 93,47 0,42
NOMA Noble Fund Mieszany 103,00 102,67 0,32
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,52 110,60 -0,07
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 55,50 55,35 0,27
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 98,68 98,40 0,28
NOTI Noble Fund Timingowy 119,42 119,41 0,01
NOGR Noble Fund Global Return 106,35 106,44 -0,08
SKAK SKARBIEC Kasa 273,13 273,05 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 260,88 262,39 -0,58
SKAA SKARBIEC Akcja 261,78 263,56 -0,68
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,44 107,47 -0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 94,53 94,56 -0,03
QUAG QUERCUS Agresywny 100,39 99,73 0,66
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 113,70 114,04 -0,30
SYMBOL FUNDUSZ 10-09 09-09 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 197,30 196,42 0,45
SEB2 NOVO Obligacji FIO 179,33 179,27 0,03
SEB3 NOVO Akcji FIO 215,35 213,55 0,84
KHPŁ Korporacyjny SFIO 132109,17 132116,98 -0,01
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 230,45 230,88 -0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 233,80 233,75 0,02
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 151,71 151,52 0,13
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 90,79 90,86 -0,08
RBED 130/30European Equities D EUR 70,07 69,63 0,63
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 25,72 25,51 0,82
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 44,24 44,68 -0,98
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 81,80 81,61 0,23
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 114,41 113,35 0,94
RBOP European Opportunities D EUR 57,79 56,12 2,98
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,32 44,74 -0,94
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,15 70,11 0,06
RBPE Robeco Property Equities D EUR 67,87 67,28 0,88
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 177,66 178,22 -0,31
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 169,52 169,05 0,28
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 8-09 7-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 294,78 296,18 -0,47
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1575,57 1576,96 -0,09
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 382,96 383,30 -0,09
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 697,13 700,46 -0,48
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1371,81 1360,37 0,84
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 600,61 595,61 0,84
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 617,10 616,96 0,02
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 378,70 378,62 0,02
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 808,51 808,48 0,00
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 481,07 481,05 0,00
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 564,27 566,56 -0,40
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 494,15 496,16 -0,41
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 803,94 802,96 0,12
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 646,76 645,98 0,12
KB28 EUROPE C1 (EUR) 201,34 201,41 -0,03
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,97 112,02 -0,04
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 763,94 764,20 -0,03
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 480,83 480,99 -0,03
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 496,81 496,51 0,06
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 737,57 737,13 0,06

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d3y66an

Podziel się opinią

Share
d3y66an
d3y66an