Trwa ładowanie...

Funt - zmiana układu sił, czy tylko korekta?

Istotność publikowanych dzisiaj wieczorem zapisków z październikowego posiedzenia FED jest na tyle duża, że inwestorzy mogą nie być zbyt chętni do kreowania wyraźniejszych zmian w układzie rynku przed tym wydarzeniem.
Share
Funt - zmiana układu sił, czy tylko korekta?
Źródło: DM BOŚ
d47ptyc

Za nami są już informacje z Banku Japonii (wartość programu ilościowego nie uległa zmianie, ale członkowie tego gremium byli bardziej zgodni w opiniach – stosunek 8:1, a prezes Kuroda podczas konferencji prasowej ponownie dał do zrozumienia, że w kwestii osiągnięcia celu inflacyjnego jesteśmy wciąż w połowie drogi) – stąd też jen ponownie traci. Z kolei o godz. 10:30 opublikowane zostały zapiski z listopadowego posiedzenia Banku Anglii. Nadal za podwyżką głosowali McCafferty i Weale, ale z dyskusji wyłania się bardziej „jastrzębi” obraz dla funta. Widać przesuwanie akcentów w stronę potencjalnej presji płacowej, która może się pojawić w kontekście silnego rynku pracy. Przewijają się też opinie bagatelizujące ryzyko większego spowolnienia gospodarki. Czy to sygnał do zmiany układu sił na funcie? Nie do końca. Rynek może być teraz bardziej ostrożny w odbiorze tego, co sygnalizuje BOE. I to nie dziwi, biorąc pod uwagę spore rozczarowanie z ostatnich miesięcy, które doprowadziło do przeceny funta. Kluczem dla
członków MPC nie powinna być tylko sytuacja wewnętrzna, a zewnętrzna. A w dłuższym okresie zbyt dużo znaków zapytania wiąże się ze strefą euro…

Wykres dzienny BOSSA USD pokazuje, że rynek raczej nie opuści konsolidacji 74,00-74,70 pkt. przed wieczornymi zapiskami FED. Układ wskaźników daje wciąż większe prawdopodobieństwo wyjścia dołem. Aby tak było, rynek musiałby znaleźć w opiniach członków FED jakiś pretekst do zbudowania scenariusza, który nie wykluczałby pewnego opóźnienia terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych w 2015 r. (obecnie wycenia się lipiec).

[ Wykres dzienny Bossa USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d47ptyc

Podtrzymanie „gołębich” opinii przez Bank Japonii, a także informacje z ostatnich dni dotyczące wcześniejszych wyborów parlamentarnych (mogą one dać większą legitymizację rządowi premiera Abe), oraz decyzja o odsunięciu decyzji o wzroście stawki VAT na rok 2016 r. sprawiają, że jen cały czas utrzymuje się w „regularnym” trendzie spadkowym. Potwierdzenia tej tezy nie ma tylko na AUD/JPY i NZD/JPY, ale słabość walut z antypodów ma swoje uzasadnienie w postaci opinii szefa RBA nt. kursu AUD/USD, oraz spadających cen wyrobów mlecznych, co uderza w NZD.

Na wykresie USD/JPY widać też utrzymującą się korelację z giełdowym indeksem Nikkei225, który wciąż radzi sobie dobrze. Średnioterminowe ujecie teoretycznie wskazuje cel na 119,50-120,00 USD/JPY w oparciu o wykres miesięczny. Nie należy jednak zapominać o tym, że USD/JPY jest mocno wykupiony i lokalna, krótka korekta może nadejść teoretycznie w każdym momencie. Akceleratorem do jej pogłębienia mógłby być spadek poniżej 116,81 (szczyt z 14 listopada). Pretekstem do takiego scenariusza byłby jednak impuls płynący z USD, a nie JPY – czyli patrzmy uważnie na dzisiejsze zapiski FED o godz. 20:00.

[ Wykres dzienny USD/JPY

]( http://finanse.wp.pl/w1,USD,w2,JPY,notowania-waluty-online-waluta.html )

d47ptyc

Zapiski z ostatniego posiedzenia Banku Anglii, jakie poznaliśmy dzisiaj wyglądają bardziej optymistycznie od Raportu nt. Inflacji. Członkowie MPC zakładają, że obecna słabsza sytuacja w gospodarce będzie przejściowa, a presja płacowa może powrócić. Takie postawienie sprawy może utwierdzać rynek w przekonaniu, że do podwyżki stóp procentowych dojdzie na jesieni 2015 r. Tylko, że ten termin był już wielokrotnie przekładany… Dzisiaj funt zyskuje, ale to może być tylko korekta. Dobitnie pokazuje to chociażby tygodniowy układ na EUR/GBP, który niemalże „przekornie” biorąc pod uwagę mało ciekawe perspektywy dla Eurolandu, to jednak faworyzuje euro… Widać to na wykresie tygodniowym, gdzie doszło do chwilowego naruszenia linii trendu spadkowego. Układ wskaźników nie sugeruje jednak powrotu do głębszych spadków. Kluczowe może okazać się zachowanie się rynku przy ważnym wsparciu 0,7950 (dolne ograniczenie pomarańczowego prostokąta).

[ Wykres dzienny EUR/GBP

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,GBP,notowania-waluty-online-waluta.html )

d47ptyc

Marek Rogalski
Główny analityk walutowy DM BOŚ

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc