Trwa ładowanie...
dnhf2gs
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Futures - nieudana próba przełamania strefy: 1926 - 1932 pkt

Środowy pogrom niedźwiedzi za oceanem nie przełożył się na wysoki poziom otwarcia naszych kontraktów, gdyż rano dość znacząco traciły kontrakty na amerykańskie indeksy. To sugerowało, że być może krótkoterminowy potencjał wzrostowy wyczerpuje się na rynkach i czwartkowa sesja przebiegnie pod znakiem korekty spadkowej.
Share
dnhf2gs

Generalnie taka ocena sytuacji miała podstawy logiczne, gdyż po trzech dniach nieprzeciętnie silnych wzrostów, bykom bezsprzecznie należał się odpoczynek. Z tak zwaną „prostą logiką” na rynkach finansowych różnie jednak bywa i czasami najbardziej oczekiwane scenariusze wypierane są przez zupełnie inne, alternatywne sekwencje zdarzeń.

 Wykres dzienny FW20U09
Źródło: Wykres dzienny FW20U09

Tak więc pomimo pewnej nerwowości w zachowaniu inwestorów (mam tutaj na myśli początkową fazę sesji) ostatecznie do głosy zaczęli jednak ponownie dochodzić kupujący. Zaowocowało to testem strefy oporu na kontraktach: 1926 – 1932 pkt. Wymieniony pułap okazał się nieprzypadkowym obszarem cenowym, gdyż strona popytowa miała ewidentne problemy z pokonaniem tutaj sprzedających. Ci ostatni jednak nie potrafili zainicjować silnego i przekonującego ruchu korygującego, co ostatecznie wprowadziło rynek kontraktów w fazę ruchu bocznego.

dnhf2gs

Końcówka sesji ponownie przebiegła pod znakiem sporych emocji, gdyż bykom udało się zainicjować silny ruch cenowy (niewielkiemu naruszeniu uległa wówczas strefa: 1926 – 1932 pkt.), który został jednak błyskawicznie zanegowany przez sprzedających. Ostatecznie zamknięcie kontraktów uplasowało się na poziomie: 1913 pkt., co stanowiło niewielki spadek ich wartości, wynoszący: 0.31%.

Po wczorajszej sesji układ techniczny wykresu nie uległ zmianie i nadal obowiązują tutaj znane nam już strefy wsparć i oporów. Przekonaliśmy się jednak, że zakres: 1926 – 1932 pkt. odgrywa ważną rolę na wykresie, gdyż pomimo wielokrotnych prób, bykom nie udało się ostatecznie sforsować tej przeszkody. Dużo ciekawszą kwestią pozostaje jednak to, że po tak spektakularnym ruchu wzrostowym niedźwiedzie nie potrafiły wczoraj przejąć inicjatywy. Na rynku utrzymywała się zatem nadal spora presja popytowa, choć z oczywistych względów (zakres i dynamika obecnej fali wzrostowej) byki nie przejawiały już tak wielkiej ochoty do dalszego powiększania wartości kontraktu.

W obecnej sytuacji nadal utrzymywałbym długie pozycje, zwracając baczną uwagę na zakres wsparcia: 1850 – 1857 pkt. Uważam, że gdyby na rynku wystąpił ruch korekcyjny, sprowadzający kontrakty do w/w obszaru cenowego, układ techniczny wykresu w dalszym ciągu przemawiałby za kontynuacją ruchu wzrostowego. Problem pojawiłby się wówczas, gdyby doszło do przełamania poziomu: 1850 pkt. Nie ukrywam, że zamknąłbym wówczas wszystkie długie pozycje, traktując takie wyłamanie jako stosunkowo silny sygnał słabości. W rejonie wsparcia: 1850 – 1857 pkt. spodziewam się zatem sporej presji popytowej, a zlecenie zabezpieczające umiejscowiłbym dokładnie na poziomie: 1845 pkt.

Niezmiennie zwracałbym również uwagę na znany nam już zakres oporu: 1926 – 1932 pkt. Biorąc pod uwagę wczorajszy przebieg notowań za oceanem można domniemywać, że już na początku sesji notowania kontraktów zaczną ponownie przebiegać w rejonie w/w obszaru cenowego. Nie ukrywam jednak, że z otwarciem kolejnych długich pozycji wstrzymałbym się do momentu przełamania przez WIG20 kluczowej bariery podażowej: 1928 – 1934 pkt. Byki bowiem ewidentnie mają problem z pokonaniem tej ważnej przeszkody. Wydaje się, że im dłużej próby przełamania wymienionej strefy nie będą przynosić pożądanego rezultatu, tym prawdopodobieństwo wystąpienia ruchu korekcyjnego zacznie naturalnie wzrastać.

dnhf2gs

Ważnym elementem wpływającym dzisiaj na rynkowe nastroje okażą się zapewne dane z rynku nieruchomości (godz. 14.30) i wyniki kwartalne takich firm jak: Bank of America, Citigroup, General Electric.

Paweł Danielewicz
analityk techniczny
DM BZ WBK SA

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dnhf2gs

Podziel się opinią

Share
dnhf2gs
dnhf2gs