Trwa ładowanie...
d3ni1wj

Futures - Test strefy: 2642 - 2647 pkt

Otwarcie kontraktów wypadło wczoraj z luką bessy, plasując się w pobliżu zapory popytowej Fibonacciego: 2642 – 2647 pkt. Patrząc na rynek wyłącznie od strony technicznej można stwierdzić, że to piątkowe przełamanie intradayowej strefy cenowej: 2668 – 2671 pkt doprowadziło w konsekwencji do konfrontacji w rejonie kluczowego wsparcia: 2642 – 2647 pkt.

Share
d3ni1wj

Niedźwiedziom pomogły tutaj także na pewno osuwające się rano kontrakty na amerykańskie indeksy wraz z kursem EURUSD. Kiepskie nastroje panowały również na rynkach azjatyckich.

Warto jednak podkreślić, że w przedziale: 2642 – 2647 pkt koncentrowały się istotne zniesienia i projekcje cenowe Fibonacciego, a także projekcje potencjalnej formacji ABCD, spełniającej zależność: AB = CD. Ostatecznie nie mogło zatem dziwić to, że strona popytowa podjęła tutaj zakrojone na szeroką skalę działania obronne.

Ich wynikiem był kilkudziesięciopunktowy ruch cenowy, który już około południa dotarł do intradayowej strefy oporu: 2671 – 2674 pkt, zbudowanej na bazie dwóch zniesień wewnętrznych: 38.2% i 61.8%. Co prawda kupującym udało się naruszyć poziom 2674 pkt, jednak niedźwiedzie sprzeciwiły się tej inicjatywie i rynek wszedł w fazę ruchu bocznego. Tym razem końcowa faza notowań przebiegła w bardzo spokojnej atmosferze i ostatecznie zamknięcie grudniowej serii kontraktów uplasowało się na poziomie: 2663 pkt (wzrost FW20Z10 o 0.15%).

d3ni1wj

Ważnym wydarzeniem wczorajszej sesji była na pewno obrona strefy wsparcia Fibonacciego: 2642 – 2647 pkt. Z załączonego wykresu wynika, że kupującym udało się także zainicjować ruch cenowy, który ostatecznie wytracił swój impet w rejonie intradayowego przedziału oporu: 2671 – 2674 pkt (eksponowałem jego znaczenie w komentarzach online).

Trzeba zatem przyznać, że kupujący potwierdzili w poniedziałek swoje ofensywne nastawienie do handlu, choć zabrakło tej przysłowiowej kropki nad „i” w postaci przełamania zapory podażowej: 2671 – 2674 pkt (informowałem jednak, że wybicie się kontraktów ponad zakres: 2671 – 2674 pkt może ostatecznie okazać się zbyt trudnym wyzwaniem dla popytu).

Obecnie nadal jednak przewagę techniczną utrzymują byki i dopiero zanegowanie znanej nam już strefy wsparcia: 2642 – 2647 pkt spowodowałoby, iż krótkoterminowy układ techniczny wykresu uległby pogorszeniu. Tak jak podkreślałem w swoich wczorajszych opracowaniach, wybicie się kontraktów poniżej poziomu 2642 pkt można by już potraktować jako intradayowy sygnał sprzedaży, choć oczywiście realizacja w/w strategii na tak wczesnym etapie formowania się ruchu korekcyjnego byłaby siłą rzeczy obarczona ogromnym ryzykiem.

Gdy przygotowuję niniejszej opracowanie dość silnie zniżkują kontrakty na amerykańskie indeksy (z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia wczoraj) wraz z kursem EURUSD. Co prawda sesja za oceanem zakończyła się wzrostem indeksów, jednak niepokojąca może wydawać się obecna reakcja rynków na opublikowane wczoraj (lepsze od prognoz) raporty kwartalne IBM i Apple (obie spółki straciły również mocno na wartości w transakcjach pozasesyjnych).

d3ni1wj

Może się zatem okazać, że zamiast spodziewanej, pozytywnej reakcji po wczorajszych wzrostach za oceanem, dzisiejsze otwarcie kontraktów uplasuje się ostatecznie w negatywnym terytorium. Tym samym po raz kolejny będziemy musieli zwrócić uwagę na zakres wsparcia Fibonacciego.: 2642 – 2647 pkt, a także przebiegającą kilka punktów niżej niebieską median line.

W trakcie sesji nastroje mogą oczywiście podlegać licznym zmianom, gdyż nadal podstawowym elementem kreującym zmienność będą publikowane (dzisiaj w ogromnej ilości) raporty kwartalne amerykańskich spółek – głównie z sektora finansowego (Bank Of America, Bank Of New York, Goldman Sachs, EMC, Johnson & Johnson).

Zapowiada się zatem interesująca sesja, gdzie nadal kluczową rolę powinny odgrywać znane nam już zakresy cenowe Fibonacciego: 2642 – 2647 pkt (wsparcie) i 2671 – 2674 pkt (opór). W swoim pierwszym komentarz online, gdy poznamy już cenę otwarcia FW20Z10, napiszę nieco więcej o strategii na dzisiejszą sesję, uwzględniając tutaj także możliwość wykrystalizowania się kolejnej formacji ABCD.

Paweł Danielewicz
analityk techniczny
DM BZ WBK

d3ni1wj

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3ni1wj

Podziel się opinią

Share
d3ni1wj
d3ni1wj