Trwa ładowanie...
d4m78t8
d4m78t8
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Futures - uderzenie podaży w końcowej fazie sesji

Otwarcie kontraktów wypadło wczoraj z luką bessy, plasując się kilka punktów powyżej strefy wsparcia Fibonacciego: 1807 - 1812 pkt. Pierwsze fazy sesji upłynęły na niwelowaniu przewagi strony podażowej.
Share
d4m78t8

RDziałania byków odznaczały się jednak brakiem zdecydowania, a dodatkowo sytuacja na rynkach Eurolandu zaczęła coraz bardziej sprzyjać niedźwiedziom. Handel, po kilkudziesięciu minutach, przeniósł się zatem z powrotem w okolice znanej nam już zapory popytowej: 1807 – 1812 pkt. Bykom nie udało się jednak tutaj odeprzeć ataków coraz mocniej nacierających niedźwiedzi, co w konsekwencji przerodziło się w niezwykle silną falę przeceny. Ostatecznie, po przetestowaniu dolnej linii szarego Pitchforka (został skonstruowany na bazie wykresu 30-minutowego), kontrakty weszły w fazę ruchu bocznego, a strefa cenowa: 1807 - 1812 pkt. zaczęła pełnić rolę bariery podażowej.

 Wykres 30-minutowy FW20M09
Źródło: Wykres 30-minutowy FW20M09

Sytuacja zmieniła się o 14.30, z chwilą upublicznienia danych makroekonomicznych z USA. Dane okazały się lepsze od prognoz analityków, z to z kolei zachęciło inwestorów europejskich do nieco odważniejszych zakupów. Generalnie jednak reakcja rynków była stonowana, i już po chwili strona podażowa zaczęła ponownie uzyskiwać przewagę. Dodatkowo indeksy amerykańskie bardzo szybko weszły w obszar wartości ujemnych, co w bezpośredni sposób wpłynęło na końcową fazę naszej sesji. W ostatnich minutach handlu kontrakty straciły zatem mocno na wartości i ostatecznie ich zamknięcie wypadło na poziomie: 1786 pkt. Stanowiło to prawie dwuipółprocentowy spadek wartości FW20M09 w stosunku do środowej ceny odniesienia.

d4m78t8

Po wczorajszej sesji układ techniczny wykresu nie zmienił się i nadal na czerwcowej sesji kontraktów mamy do czynienia z trendem bocznym. Warto przypomnieć, że ważną rolę pełnią tutaj: strefa oporu: 1846 – 1851 pkt. i zapora popytowa: 1760 – 1764 pkt. Kontrakty zbliżyły się wczoraj do wymienionego wsparcia, jednak ostatecznie niedźwiedziom nie udało się przetestować tego zakresu. Jak widać na przedstawionym wykresie (dzisiaj wyjątkowo w skali 30-minutowej) zatrzymanie nastąpiło w rejonie zielonej linii Pitchforka. Można zatem założyć, że przełamanie tej bariery popytowej wraz z niebieską, dolną linią kanału trendowego wygenerowałoby kolejny sygnał słabości FW20M09. W takim przypadku kontrakty z pewnością dotarłyby ponownie do obszaru wsparcia: 1760 – 1764 pkt.

W początkowej fazie dzisiejszych notowań nastąpi jednak odreagowanie wzrostowe, gdyż sesja za oceanem zakończyła się w bardzo byczych nastrojach. Nie można zatem wykluczyć, że byki podejmą dzisiaj kolejną próbę ataku na obszar oporu: 1846 – 1851 pkt. Z załączonego wykresu wynika, że taka sytuacja wiązałaby się także z przełamaniem górnej, czerwonej median line. W tym kontekście swoją uwagę przekierowałbym niejako automatycznie na obszar cenowy: 1875 – 1879 pkt. Tak się bowiem ciekawie złożyło, że koncentrują się tutaj projekcje potencjalnej formacji ABCD, spełniającej zależność: AB = CD. Obserwując jednak ostatnio niekonsekwencję strony popytowej i ciągłe zmiany nastrojów w obozie byków można mieć naturalnie wątpliwości, czy kupującym uda się w najbliższym czasie zainicjować tak silny ruch cenowy? Wydaje się, że sukcesem byków byłoby już ponowne dotarcie do strefy oporu: 1846 – 1851 pkt.

W obecnej sytuacji trudno konstruować jakiekolwiek strategie inwestycyjne, gdyż rynek konsoliduje się w stosunkowo szerokim zakresie cenowym, często przekazując nam mylne i wzajemnie wykluczające się sygnały o swojej kondycji. Niemniej jednak z punku widzenia wykresu dziennego w miniony piątek doszło do przełamania ważnej linii trendu wzrostowego. W ostatnią środę natomiast kontrakty przetestowały ten poziom (funkcjonujący teraz jako zapora podażowa), i jak wiadomo ta konfrontacja wypadła na korzyść niedźwiedzi. Z perspektywy horyzontu dziennego układ techniczny wykresu zaczyna zatem w coraz większym stopniu faworyzować obóz sprzedających. Tak jak podkreślałem w sowich wczorajszych komentarzach online, by zmienić ten układ, byki musiałby pokonać sprzedających w strefie: 1846 – 1851 pkt.

Paweł Danielewicz
analityk techniczny

d4m78t8

DM BZ WBK SA

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d4m78t8

Podziel się opinią

Share
d4m78t8
d4m78t8