Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

G-ENERGY - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ... - EBI

G-ENERGY - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (48/2014)
Share
d319voj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 48 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną G-ENERGY) informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza G-ENERGY, mocą uchwały nr 02/11/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. działając w oparciu o postanowienia § 16 ust 2 pkt. 5 Statutu G-ENERGY, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego G-ENERGY za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania Atestar Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3918. Jednocześnie Rada Nadzorcza G-ENERGY upoważniła Zarząd G-ENERGY do zawarcia z w/w Biurem Biegłego Rewidenta stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego G-ENERGY za rok 2014. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj