Trwa ładowanie...
d3osxur
d3osxur
espi

G-ENERGY - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach emitenta (53/2014) - EBI

G-ENERGY - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach emitenta (53/2014)
Share
d3osxur

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 53 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku Emitent otrzymał od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, członka organu zarządzającego Emitenta, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o dokonanych przez tę osobę transakcjach na akcjach Emitenta następującej treści: Niniejszym informuję, że od dnia objęcia stanowiska członka zarządu G-Energy SA (dalej "Emitent" lub "G-ENERGY) łączna wartość przeprowadzonych przeze mnie operacji na akcjach Emitenta w transakcjach sesyjnych zwykłych przekroczyła ustawowa wartość wymagająca z mojej strony notyfikacji. Transakcje o których mowa powyżej odbywały się od dnia 13 listopada do dnia 19 listopada 2014 roku włącznie, a ich łączna wartość wyniosła 23.349 zł 97 groszy skutkując stanem posiadania akcji na dzień 19 listopada 2014 roku w ilości 2.753 stanowiących 0,017 procent w kapitale i głosach na
Walnym Zgromadzeniu G-ENERGY. W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia członek Zarządu nie wyklucza dalszego bezpośredniego lub pośredniego nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Gutowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3osxur

Podziel się opinią

Share
d3osxur
d3osxur