Trwa ładowanie...
d3tn2oi

GANT - Nabycie akcji przez Pana Krzysztofa Brzezińskiego (13/2012)

GANT - Nabycie akcji przez Pana Krzysztofa Brzezińskiego (13/2012)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez Pana Krzysztofa Brzezińskiego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z ust. 5 ww. ustawy oraz § 2 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Brzezińskiego, że w roku 2011 nabył 1280 sztuk akcji Emitenta, których łączna wartość przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu transakcji nie przekroczyła 5000 Euro, tj.: w dniu 30.05.2011 r. 100 sztuk akcji po średniej cenie 13,18 zł, w dniu 31.05.2011 r. 200 sztuk akcji po średniej cenie 12,99 zł, w dniu 01.06.2011 r. 100 sztuk akcji po średniej cenie 12,22 zł, w dniu 05.07.2011 r. 400 sztuk akcji po średniej cenie 11,87 zł, w dniu 22.07.2011 r. 480 sztuk akcji po
średniej cenie 10,65 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi