Trwa ładowanie...
dkjotf2
espi

GANT - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. (119/2012)

GANT - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. (119/2012)

Share
dkjotf2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 119 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-26
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki GANT Development S.A. informuje, że w dniu 26 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Karola Antkowiaka, iż w dniu 23 listopada 2012 roku nabył 33.500 sztuk akcji na okaziciela GANT Development S.A. za cenę 3 zł za jedną akcję. Zarząd jednocześnie wskazuje, iż przekazanie informacji o dokonaniu ww. transakcji następuje zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż nabywca akcji Emitenta jest członkiem jego organów zarządzających.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2