Trwa ładowanie...
d1y28k8

GANT - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31 styczeń 2013 r. (10/2013)

GANT - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31 styczeń 2013 r. (10/2013)

Share
d1y28k8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31 styczeń 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 stycznia 2013 r. (w załączeniu). Dodatkowo Zarząd GANT Development S.A. informuje, że w związku z podjęciem uchwał, o których mowa powyżej, które swą treścią wyczerpują treść projektów uchwał umieszczonych w punktach 4 i 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 01.02.2013 r., wnosi o zaniechanie ich rozpatrywania z uwagi na to, że ponowne ich podejmowanie jest bezprzedmiotowe.
Załączniki
Plik Opis
zalacznikrb10_2013.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Karol Antkowiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8