Trwa ładowanie...
d4br2x7
d4br2x7
espi

GANT - Umorzenie postępowania upadłościowego (135/2014)

GANT - Umorzenie postępowania upadłościowego (135/2014)
Share
d4br2x7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 135 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie postępowania upadłościowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Gant Development S.A. informuje, iż w dniu 25 listopada 2014 roku otrzymał od Syndyka Masy Upadłości Gant Development S.A. w upadłości likwidacyjnej postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydziału Gospodarczego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie rozpoznanej na skutek zażaleń wniesionych przez wierzycieli Bonus Lucrum Księgowość, Finanse, Audyt Sp. z o.o.z/s w Legnicy, Agroleasing Sp. z o.o., Lubomira Serbina, Budopol ? Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu oraz syndyka Kancelarię Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. z/s we Wrocławiu na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 r., sygn. akt VIII GUp 1/14
(opublikowanego w raporcie bieżącym nr 90/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.), ww. Sąd Okręgowy postanowił umorzyć postępowanie zażaleniowe z wniosku Bonus Lucrum Księgowość, Finanse, Audyt Sp. z o.o. z/s w Legnicy, a zażalenia wniesione przez pozostałych wierzycieli oddalić. W związku z tym postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego Gant Development S.A. z/s w Legnicy stało się prawomocne i ostateczne. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
gant@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Marcin Kamiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4br2x7

Podziel się opinią

Share
d4br2x7
d4br2x7