Trwa ładowanie...
d1vupfg

GANT - Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych (14/2013)

GANT - Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych (14/2013)

Share
d1vupfg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-07
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 34 pkt 1 ppkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 6 lutego 2013 r. otrzymał uchwałę nr 148 2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w której przyjęto, że z dniem 11 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym wprowadzone zostanie 1.950.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda, pod warunkiem dokonania rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 lutego 2013 r. i oznaczenia ich kodem PLGANT000014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
On the basis of § 34 section 1subsection 3 of the Ordinance Minister of Finance of February 19th 2009 on current and periodic information published by securities issuers and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state, the Management Board of GANT DEVELOPMENT S.A. informs that on February 6th 2013 received the resolution no. 148 2013 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A., in which it was adopted that on February 11th, 2013 1 950 000 ordinary bearer shares of series C with nominal value of 1 PLN each will be placed in ordinary procedure to exchange trading in the parallel market , provided that registration of these shares will be accomplished by the National Depository for Securities S.A. on February 11th 2013 and coded as PLGANT000014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg