Trwa ładowanie...
dydaavm
espi

GANT - Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA Emitenta (128/2014)

GANT - Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA Emitenta (128/2014)

Share
dydaavm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 128 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.11.2014 r. otrzymał wniosek akcjonariusza Karola Macieja Szymańskiego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. Akcjonariusz posiadający 3.292.500 sztuk akcji Emitenta uprawniających do 3.292.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta stanowiących 9,70 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, powołując się na art. 400 § 1 k.s.h. w związku z § 16 ust. 1 Statutu Emitenta wezwał Emitenta do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących zmian w statucie Emitenta w zakresie sposobu zwoływania Nadzwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy przez akcjonariuszy Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dydaavm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marcin Kamiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dydaavm

Podziel się opinią

Share
dydaavm
dydaavm