Trwa ładowanie...
d24r0r7
espi

GANT - Wniosek o ustanowienie kuratora Emitenta (9/2015)

GANT - Wniosek o ustanowienie kuratora Emitenta (9/2015)

Share
d24r0r7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o ustanowienie kuratora Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 03.03.2015 r. otrzymał informację od Pana Sławomira Skrzypka sprawującego funkcję członka Rady Nadzorczej spółki GANT DEVELOPMENT z siedzibą w Legnicy o złożeniu przez niego w dniu 02.03.2015 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu wniosku o ustanowienie kuratora dla spółki Gant Development S.A. z siedzibą w Legnicy. Powodem złożenia wniosku jest zdaniem członka Rady Nadzorczej brak jasności co do składu osobowego organów Emitenta, zarówno w zakresie składu osobowego zarządu spółki, jak i rady nadzorczej. W uzasadnieniu wniosku o ustanowienie kuratora akcjonariusz wskazał, iż w celu uniknięcia wszelkich zarzutów i wątpliwości w tym zakresie niezbędne jest powołanie kuratora, który jako podmiot niezależny
wyznaczony przez Sąd Rejestrowy, będzie uprawniony do skutecznego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Gant Development S.A., na którym zostałaby wybrana nowa rada nadzorcza spółki, a w konsekwencji skutecznie powołany zarząd spółki. Podanie niniejszej informacji uzasadnione jest faktem zapewnienia pewności obrotu prawnego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24r0r7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gant@gant.pl | | www.gant.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Marcin Kamiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24r0r7

Podziel się opinią

Share
d24r0r7
d24r0r7