Trwa ładowanie...
d4k4rig

GANT - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (77/2011)

GANT - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (77/2011)

Share
d4k4rig

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki KANTOR sp. z o.o. GANT S.K.A. z siedzibą w Legnicy, zwanego dalej "Akcjonariuszem", iż w wyniku nabycia 55.670 akcji GANT Development S.A. w transakcjach zawartych na rynku regulowanym w dniach od 18 do 25 listopada 2011 roku, udział Spółki przekroczył 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A. Akcjonariusz poinformował, iż przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji posiadał 1.142.638 akcji na okaziciela spółki GANT Development S.A., co stanowiło 5,57% udziału w kapitale zakładowym GANT Development S.A. i dawało prawo do 1.142.638 głosów stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A.
Aktualnie Akcjonariusz posiada 1.198.308 akcji spółki GANT Development S.A., co stanowi 5,84% udziału w kapitale zakładowym GANT Development S.A. i daje prawo do 1.198.308 głosów stanowiących 5,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A. Akcjonariusz poinformował również, iż wszystkie akcje posiada w imieniu własnym oraz że nie jest stroną porozumienia, którego przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki GANT Development S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k4rig

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k4rig

Podziel się opinią

Share
d4k4rig
d4k4rig