Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Gastel Żurawie S.A. za...

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Gastel Żurawie S.A. zawartych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (17/2011)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Gastel Żurawie S.A. zawartych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 14 lutego 2011 roku i 15 lutego 2011 roku dwóch zawiadomień w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi.Obydwa zawiadomienia są od osoby pełniącej w strukturze Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej:1. zawiadomienie z dnia 14 lutego 2011 roku dotyczy zbycia akcji Gastel Żurawie SA:- 1 023 519 szt. akcji po cenie 0,60 zł/akcja w dniu 07.02.2011 roku;- 72 331 szt. akcji po cenie 0,57 zł/akcja w dniu 10.02.2011 roku;oraznabycia praw poboru z akcji Gastel Żurawie SA:- 197 114 szt. praw poboru po cenie 0,13 zł/prawo poboru w dniu 08.02.2011 roku.2. zawiadomienie z dnia 15 lutego 2011 roku dotyczy zbycia akcji Gastel Żurawie SA:- 1 006 800 szt. akcji po cenie 0,56 zł/akcja w dniu 11.02.2011 roku;- 821 782 szt. akcji po cenie 0,58 zł/akcja w dniu 14.02.2011 roku;oraznabycia praw poboru z akcji Gastel Żurawie SA:- 2 000 000 szt. praw poboru po cenie 0,12 zł/prawo poboru w dniu 11.02.2011 roku.Wszystkie w/w transakcje
miały miejsce na rynku regulowanym (GPW), w trybie sesji zwykłej.Podstawa prawna:Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie?informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
GASTEL ŻURAWIE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu
2011-02-15 Piotr Guzowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at