Trwa ładowanie...
d1ohn26

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 101/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku - Zatwier...

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 101/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji serii F (101/2010)

Share
d1ohn26

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2010 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 101/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji serii F | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gastel Żurawie S.A. zawiadamia, iż w raporcie bieżącym nr 101/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku błędnie podano datę publikacji prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów rejestracyjnego, ofertowego oraz podsumowującego sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji serii F.Było:Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, iż prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów rejestracyjnego, ofertowego oraz podsumowującego będzie dostępny od dnia 16 grudnia 2010 roku w formie elektronicznej na stronach internetowych:- Emitenta - www.gastel-zurawie.pl- Millennium Domu Maklerskiego S.A.: www.millenniumdm.pl- Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities S.A.: www.ddpp.com.pl.Powinno być:Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, iż prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów rejestracyjnego, ofertowego oraz podsumowującego będzie dostępny od dnia 17 grudnia 2010 roku w formie elektronicznej na stronach internetowych:- Emitenta - www.gastel-zurawie.pl- Millennium Domu Maklerskiego S.A.:
www.millenniumdm.pl- Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities S.A.: www.ddpp.com.pl.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie?informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2010-12-15 Piotr Guzowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ohn26

Podziel się opinią

Share
d1ohn26
d1ohn26