Trwa ładowanie...
d3sdzbt

Gdańsk/Pomoc dla ponad 600 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ponad 600 osób, mieszkańców Gdańska zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym otrzyma pomoc, głównie w zatrudnieniu. Na wsparcie do końca 2018 r. przeznaczone zostanie prawie 9 mln zł. Projekt koordynować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Share
d3sdzbt

Pomoc dla mieszkańców Gdańska znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej będzie udzielona w ramach projektu "GPS - Gotowość Praca Samodzielność". W środę w Gdańsku marszałkowie województwa, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk podpisali umowę na realizację projektu.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Gdańsku. Każdy w uczestników projektu będzie mógł skorzystać m.in. ze wsparcia psychologa, kursów i szkoleń zawodowych, wspomaganego zatrudnienia i staży zawodowych.

Marszałek województwa, Mieczysław Struk podkreślił, że władzom samorządowym "szczególnie zależy na tym, żeby zwiększać aktywność zawodową osób wykluczonych społecznie, które z różnych powodów od wielu lat nie pracują". "Tylko po to, żeby poprzez zainteresowanie pracą, a potem podjęcie pracy przywrócić takiej osobie godność, dać poczucie pewnej wartości, pewne poczucie afirmacji własnego życia, własnej drogi zawodowej" - przekonywał.

d3sdzbt

Zastępca dyrektora ds. rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Ewa Wołczak podkreśliła, że wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 67 osób stanowiących otoczenie tych osób - np. członkowie rodzin. "Chcemy rzeczywiście całą rodzinę wesprzeć, jeśli są w tej rodzinie problemy" - dodała.

Zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk wyjaśnił, że kluczowe znaczenie w pracy z daną osobą lub rodziną będzie miała wszechstronna diagnoza, która pomoże ustalić sytuację uczestnika projektu oraz określić, jakiego wsparcia należy udzielić, aby wspomóc go w usamodzielnieniu się. "Ważne, żeby oferowane wsparcie było z jednej strony jak najbardziej kompleksowe, a z drugiej strony odpowiadało na indywidualne potrzeby uczestników projektu" - dodał.

"Pół tysiąca osób ma szanse zacząć nowe życie, zobaczyć całkiem inną, nową perspektywę na rynku pracy" - podkreślił.

Wołczak podała, że z daną rodziną podczas projektu będzie pracować ten sam pracownik socjalny; do realizacji projektu zatrudniono 20 pracowników. "Pracownik będzie miał do dyspozycji różne narzędzia do pracy z tą rodziną, np. instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej.

d3sdzbt

Uczestnicy projektu będą mogli liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjalisty ds. uzależnień. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnikom projektu ma być zaoferowane: doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej.

"Cała praca ma doprowadzić do zatrudnienia przynajmniej jednej osoby z danej rodziny, bo wiadomo, że zatrudnienie tak naprawdę jest kluczem do rozwiązywania problemów" - dodała. Zakłada się, że minimum 30 proc. uczestników projektu podejmie zatrudnienie.

Podała, że pracownicy socjalni w swoich Centrach Pracy Socjalnej rozpoczęli już proces wyboru rodzin, które zostaną objęte wsparciem.

Projekt o wartości 8,97 mln zł, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany będzie przez pięć instytucji - lidera: Miasto Gdańsk poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz partnerów: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA i Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. 7,6 mln zł stanowi dofinansowanie unijne a 1,3 mln zł pochodzi z budżetu miasta.

d3sdzbt

W Pomorskiem w ramach RPO na lata 2014-2020 na aktywizację społeczno-zawodową najbardziej potrzebujących mieszkańców przeznaczono 165 mln zł; pomoc ma otrzymać ok. 22,5 tys. osób.

W pierwszym, rozstrzygniętym już konkursie do dyspozycji było ponad 40 mln zł, przeznaczone na pomoc dla ok. 2,7 tys. potrzebujących, w tym 888 osób z niepełnosprawnościami. Oprócz Gdańska, pieniądze trafią też do powiatów: puckiego, lęborskiego, malborskiego i sztumskiego oraz gminy Kartuzy.

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt