Trwa ładowanie...
d2fw28t

GEOINVENT - Podpisanie umów konwersji wierzytelności na kwotę 169.300 zł (18/2015) - EBI

GEOINVENT - Podpisanie umów konwersji wierzytelności na kwotę 169.300 zł (18/2015)

Share
d2fw28t

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów konwersji wierzytelności na kwotę 169.300 zł | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GeoInvent SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 14 kwietnia 2015 roku podpisane zostały umowy potrącenia wierzytelności wobec dwóch osób fizycznych oraz jednego podmiotu prawnego na kwotę 169.300 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) w ramach trwającej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej GeoInvent S.A. Zgodnie z umowami potrącenia wierzytelności z dnia 14.04.2015 roku w ramach umów potrącenia wierzytelności przydzielone zostaną akcje według następujących współczynników konwersji: 50.000 akcji serii C według współczynnika konwersji wynoszącego 1,90 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) za akcję. 40.000 akcji serii D według współczynnika konwersji wynoszącego 1,52 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt dwa grosze) za akcję. 18.000 akcji serii E według współczynnika konwersji wynoszącego 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) za akcję. W wyniku podpisania powyższych umów konwersji wierzytelności jednostkowy poziom zobowiązań uległ
zmniejszeniu o 169.300 zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t