Trwa ładowanie...
d2rdku1

GEOINVENT - Przekroczenie progu 5% głosów na WZA Spółki (10/2015) - EBI

GEOINVENT - Przekroczenie progu 5% głosów na WZA Spółki (10/2015)

Share
d2rdku1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% głosów na WZA Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki GeoInvent S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03.03.2015 r. otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Pana Bogdana Burdziej, iż w wyniku nabycia akcji w ramach transakcji sesyjnych w dniu 03.03.2015 r. nabył 12 500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji Spółki GeoInvent SA, co stanowiło 3,376% kapitału zakładowego Spółki i upoważniało do oddania 12 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 3,376% ogólnej liczby głosów. Przed wyżej wymienioną transakcją Pan Bogdan Burdziej posiadał 17 500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) akcji co stanowiło 4,7265% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 17 500 głosów na WZA, co stanowiło 4,7265% ogólnej liczby głosów. Po transakcji nabycia Pan Bogdan Burdziej posiada obecnie 30 000 (słownie:trzydzieści tysięcy) akcji co stanowi 8,10% kapitału zakładowego Spółki i upoważnia do oddania 30 000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 8,10% ogólnej liczby głosów. Pan Bogdan Burdziej informuje pondato, że w ciągu najbliższych dwunastu
miesięcy nie wyklucza ani zmniejszenia, ani zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Pana Bogdana Burdziej ani osoby, o których mowa w art.87 Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki. Podstawa prawna Art. 69 ust. 1 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PRZEKROCZENIE5-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rdku1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rdku1

Podziel się opinią

Share
d2rdku1
d2rdku1