Trwa ładowanie...
dawuy2a

GEOINVENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromad...

GEOINVENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (2/2013)

Share
dawuy2a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GEOINVENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GeoInvent SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2013 roku: 1) Jarosław Stanios ? łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 759.118, co stanowiło 58.83% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2013 r. i stanowi 4,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2) Lech Nowogrodzki ? łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 531.211, co stanowiło 41.17% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2013 r. i stanowi 2.87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 stycznia 2013 roku reprezentowanych było łącznie 1.290.329 akcji z ogólnej ich liczby 18.512.500 sztuk, dających łącznie 18.512.500 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 18.512.500. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dawuy2a

| | | GEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GEOINVENT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-977 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arabska | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dawuy2a

Podziel się opinią

Share
dawuy2a
dawuy2a