Trwa ładowanie...
d30bbnc

GETIN - Nabycie akcji Getin Noble Bank S.A. (46/2012)

GETIN - Nabycie akcji Getin Noble Bank S.A. (46/2012)

Share
d30bbnc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Getin Noble Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 grudnia 2012 roku, nabył łącznie 30 300 964 istniejących zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Getin Noble Bank), w tym: a) od Pana Leszka Czarneckiego 6 284 778 akcji zwykłych, na okaziciela, nieobciążonych prawami osób trzecich Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 20 555,89 zł; łączna cena wyniosła 10 076 200,69 zł; b) od LC Corp B.V. 23 930 002 akcje zwykłe, na okaziciela, nieobciążone prawami osób trzecich spółki Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 64 230,79 zł; łączna cena wyniosła 38 352 233,99 zł; c) od Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich 83 581 akcji zwykłych, na okaziciela, nieobciążonych prawami osób trzecich spółki Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 5 206,88 zł; łączna cena wyniosła 138 936,48 zł; d) od RB Investcom Sp. z o.o. 2 418 akcji zwykłych, na
okaziciela, nieobciążonych prawami osób trzecich Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 5 005,98 zł; łączna cena wyniosła 8 874,78 zł; e) od Idea Expert S.A. 185 akcji zwykłych, na okaziciela, nieobciążonych prawami osób trzecich spółki Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 5 000,46 zł; łączna cena wyniosła 5 296,46 zł. Nabycie akcji nastąpiło po ziszczeniu się wszystkich warunków określonych w przedwstępnych umowach sprzedaży zawartych w dniu 18 września 2012 r. z wyżej wymienionymi podmiotami, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2012 z dnia 18 września 2012 r. Przeniesienie wyżej wymienionych akcji na Emitenta nastąpiło w drodze transakcji dokonanej z pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j.
Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30bbnc

| | | GETIN HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 797 77 00 | | 071 797 77 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@getinsa.pl | | www.getin.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-94-236 | | 932117232 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2012-12-13 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30bbnc

Podziel się opinią

Share
d30bbnc
d30bbnc