Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. (61/2014)
Share
d2hcx6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, iż w dniu 10 kwietnia 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), informację od Pana Krzysztofa Spyry ? Członka Zarządu Emitenta, który poinformował o dokonaniu w dniach od 03.04.2014 r. do 09.04.2014 r., przez osoby blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy tj.: ? International Consultancy Strategy Implementation BV w likwidacji, transakcji dotyczących sprzedaży 420.679 sztuk akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 za łączną cenę 1.389.240,23 zł, po średniej cenie 3,30 zł za akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Millennium Dom Maklerski S.A. ? KKBBK Ltd, transakcji dotyczących sprzedaży 1.291.361 sztuk akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 za łączną cenę 4.268.034,19 zł, po średniej cenie 3,15 zł za akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła na rynku
regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-208 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przyokopowa 33
(ulica) (numer)
22 541 51 58 22 541 51 59
(telefon) (fax)
bank@gnb.pl www.gnb.pl
(e-mail) (www)
108-000-48-50 141334039
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Marcin Dec Członek Zarządu
2014-04-10 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o