Trwa ładowanie...
d1x4q3t
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S....

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. (198/2012)

Share
d1x4q3t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 198 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-27
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Spyry ? Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), zawiadomienie o dokonaniu w dniu 27 grudnia 2012 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy transakcji zbycia 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 736.000 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja sesyjna zwykła). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x4q3t

| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu
2012-12-27 Maciej Szczechura Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x4q3t

Podziel się opinią

Share
d1x4q3t
d1x4q3t