Trwa ładowanie...
d1xg09l

GETIN - ZBYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA (2/2011)

GETIN - ZBYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA (2/2011)

Share
d1xg09l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
ZBYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 roku otrzymał od Pana Longina Kuli, pełniącegofunkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, informację o dokonanej przez niego transakcji na akcjach Emitenta. Zgodnie z otrzymaną informacją, Pan Longin Kula, w dniu 14 stycznia 2010 roku, w wyniku transakcji sprzedaży przeprowadzonej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja zwykła sesyjna), sprzedał 5 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 58 600 zł.Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Radosław Boniecki Prezes Zarządu
2011-01-19 Artur Wiza Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l