Trwa ładowanie...
d4c3zf0
d4c3zf0
espi

GINO ROSSI S.A. - Prognoza finansowa Grupy Kapitałowej na 2014 rok. (9/2014)

GINO ROSSI S.A. - Prognoza finansowa Grupy Kapitałowej na 2014 rok. (9/2014)
Share
d4c3zf0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza finansowa Grupy Kapitałowej na 2014 rok. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje prognozę ("Prognoza") wyników finansowych na rok 2014: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 260 mln PLN Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację): 20 mln PLN Przedstawiona Prognoza zakłada: ? wzrost sprzedaży spółki Gino Rossi o 24% oraz wzrost sprzedaży spółki Simple o 8%; ? wzrost sieci sprzedaży do 79 własnych i franczyzowych salonów Gino Rossi oraz do 55 salonów własnych i franczyzowych Simple na koniec 2014 r.; ? zwiększenie kapitału pracującego grupy poprzez uwolnienie środków zaangażowanych w centrach handlowych w postaci kaucji zabezpieczających płatność czynszu w kwocie około 4 mln 3,9 mln zł ? zwiększenie bankowych limitów na gwarancje bankowe i akredytywy ? kurs PLN/EUR na poziomie 4,3 zł; ? utrzymanie cen surowców w granicach +/- 5% od aktualnego poziomu cenowego; ? brak znaczących wahań popytu w branży odzieżowo-obuwniczej w porównaniu z trendami obserwowanymi w drugiej połowie 2013 r. Komentarz
Zarządu: Prognoza wyników finansowych oparta jest na założeniu, że dobre nastroje wśród konsumentów oraz dalsza poprawa otoczenia makroekonomicznego będą istotnym wsparciem dla wzrostu polskiego rynku odzieżowo-obuwniczego w 2014 roku. W ocenie Zarządu Gino Rossi, poprawa sytuacji finansowej w Spółce, która wynika z działań restrukturyzacyjnych i pozyskania dodatkowego kapitału obrotowego, umożliwi zwiększenie skali działalności, szczególnie w segmencie obuwia Gino Rossi. Zarząd Spółki przewiduje, że dzięki zwiększeniu kapitału pracującego, możliwa będzie realizacja popytu na produkty firmy. Dodatkowym ważnym czynnikiem determinującym wzrosty sprzedaży jest zwiększająca się ilość sklepów w Gino Rossi i Simple. Istotnym czynnikiem realizacji prognozy wzrostu sprzedaży i rentowności w Simple będą skuteczne działania reorganizacyjne i wdrożenie w Simple systemów zarządzania i planowania sprzedaży i zatowarowania obowiązujących w Gino Rossi. Mając na uwadze wpływ na prognozowane wyniki właściwego dopasowania
tegorocznych kolekcji obuwia i odzieży do oczekiwań klientów i aktualnych trendów mody, Zarząd Spółki Gino Rossi sporządził prognozę finansową na podstawie zgłoszonego i szacowanego popytu na kolekcję wiosna-lato 2014 oraz szacowanego popytu na kolekcję jesień-zima 2014. Realizacja Prognozy monitorowana będzie przez Zarząd Spółki na bieżąco, w tym na podstawie miesięcznych danych o wynikach sprzedaży. W przypadku przewidywanego odchylenia którejkolwiek z prognozowanych pozycji o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w niniejszej Prognozie, Spółka dokona korekty tej Prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie stosownego raportu bieżącego. Prognoza objęta niniejszym raportem nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2014-02-04 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c3zf0

Podziel się opinią

Share
d4c3zf0
d4c3zf0