Trwa ładowanie...
d2v30ol
espi

GINO ROSSI S.A. - Rejestracja w KDPW akcji serii H. (88/2012)

GINO ROSSI S.A. - Rejestracja w KDPW akcji serii H. (88/2012)
Share
d2v30ol
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 88 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Rejestracja w KDPW akcji serii H.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. ( "Spółka") informuje, że w dniu 6 października 2012 r. otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( "KDPW") z dnia 6 października 2012 r. Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w KDPW 15.918.443 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda i oznaczyć je kodem PLGNRSI00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez GPW w Warszawie S.A. o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLGNRSI00015. Zarejestrowanie powyższych akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Podstawa prawna: §56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2012-11-07 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v30ol

Podziel się opinią

Share
d2v30ol
d2v30ol