Trwa ładowanie...
d2qg2f7

GINO ROSSI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (27/2014)

GINO ROSSI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (27/2014)

Share
d2qg2f7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. (?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 26 maja 2014 r. umowy o MultiLinię (?Umowa?, ?MultiLinia?) z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Bank?) w łącznej wysokości 20.500.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). W ramach przyznanej linii Spółka może wykorzystywać kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 15.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (w tym w pierwszej kolejności na spłatę kredytów obrotowych zaciągniętych w bankach: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach) oraz kredyt na akredytywy do wysokości 8.000.000 zł. i gwarancje do wysokości 500.000 zł, przy czym kwota łącznego wykorzystania nie może przekroczyć 20.500.000 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są: 1. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2.
hipoteka umowna łączna ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 3. zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 4. zastaw rejestrowy na znaku towarowym Gino Rossi, 5. zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej MultiLinia może być wykorzystywana do dnia 25 maja 2015 r. Oprocentowanie kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qg2f7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2014-05-27 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qg2f7

Podziel się opinią

Share
d2qg2f7
d2qg2f7